Localization   CN |  EN |  ES |  HI |  RU |  VI

Nâng cấp cho nhà miễn phí để tăng sự thoải mái và giảm hóa đơn năng lượng

Một ngôi nhà không thoải mái - quá lạnh hoặc quá nóng - và có hóa đơn năng lượng cao thường là kết quả của một ngôi nhà không được bảo vệ khỏi thời tiết đúng cách. Ví dụ, khi nhà của quý vị không kín và cho phép không khí nóng thoát ra ngoài, lò máy sưởi của quý vị phải làm việc lâu hơn và nhiều hơn để giữ ấm cho ngôi nhà và những người trong đó cảm thấy thoải mái. Giải pháp cho vấn đề này được gọi là weatherization. Đây là quá trình bảo vệ toàn bộ ngôi nhà của quý vị để không khí trong nhà luôn được giữ ấm ở những nơi cần thiết.

Chương Trình Hỗ Trợ Home Weatherization Assistance là sự hợp tác giữa PSE, các nguồn tài trợ của liên bang và tiểu bang. Đây là một cách để chúng tôi kết nối các khách hàng có thu nhập đủ điều kiện với những cơ quan dịch vụ địa phương có thể đánh giá ngôi nhà và cung cấp dịch vụ nâng cấp toàn bộ ngôi nhà miễn phí để giúp quý vị giảm hóa đơn năng lượng hàng tháng của mình. Bước đầu tiên quý vị cần làm là liên hệ với đại lý dịch vụ địa phương để xem quý vị có đủ điều kiện hay không.

LIÊN HỆ VỚI ĐẠI LÝ DỊCH VỤ CỦA QUÝ VỊ

Tôi có đủ điều kiện không?

Kiểm tra bảng thu nhập và hướng dẫn của chúng tôi để xem liệu quý vị có đủ điều kiện cho chương trình Hỗ Trợ Home Weatherization Assistance hay không. Cách tốt nhất để biết chắc chắn là liên hệ với đại lý dịch vụ địa phương của quý vị. Họ sẽ giúp quý vị trong quá trình đăng ký. Nếu quý vị không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ cho chương trình Home Weatherization Assistance, hãy xem các khoản giảm giá gia tăng của chúng tôi dành cho những khách hàng có thu nhập đủ điều kiện thông qua chương trình Tăng Hiệu Quả Efficiency Boost.