Chúng tôi có thể giúp quý vị cho hóa đơn năng lượng của mình

Localization   CN |  EN |  ES |  HI |  RU
Các Chương Trình Hỗ Trợ Thanh Toán Hóa Đơn

Chúng tôi cung cấp hai chương trình hỗ trợ thanh toán hóa đơn cho khách hàng để giúp trả tiền điện hoặc ga. Điều kiện cho chương trình sẽ dựa trên thu nhập hộ gia đình và số người sống trong nhà của quý vị.

Chọn một chương trìnhBước 1: Chọn một chương trình

Quỹ Hỗ Trợ Đại Dịch CACAP

Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng Bị Ảnh Hưởng bởi Khủng Hoảng (CACAP, Crisis Affected Customer Assistance Program) được tạo ra để hỗ trợ khách hàng của chúng tôi đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. CACAP cung cấp cho khách hàng đủ điều kiện sự hỗ trợ lên đến $2.500 cho hóa đơn năng lượng. Khi quý vị đăng ký cho CACAP, chúng tôi sẽ tự động gửi đơn đăng ký của quý vị cho chương trình HELP, đây là một chương trình hỗ trợ năng lượng khác của chúng tôi và có thể cung cấp cho quý vị thêm hỗ trợ tài chính sau khi quý vị hoàn thành cuộc hẹn với cơ quan CAP địa phương. (Tìm hiểu thêm về CACAP.)

Chương Trình Đường Dây Hỗ Trợ Năng Lượng Tại Nhà của PSE (HELP)

Chương trình này cung cấp cho khách hàng đủ điều kiện sự hỗ trợ thanh toán hóa đơn ngoài chương trình LIHEAP của tiểu bang Washington. Chương trình HELP dành cho những khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính do các trường hợp không liên quan đến COVID-19.

Thu thập tài liệuBước 2: Thu thập tài liệu

Hãy đảm bảo quý vị có một bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh và giấy tờ chứng minh thu nhập của mình để hoàn thành đơn đăng ký CACAP. (Tìm hiểu thêm về tài liệu thu nhập.)

Đăng KýBước 3: Đăng Ký

Nếu quý vị có tài khoản PSE trực tuyến, quý vị có thể bắt đầu đăng ký bằng cách bấm vào nút BẮT ĐẦU-GET STARTED bên dưới. Đăng nhập vào và chọn "Yêu Cầu Hỗ Trợ" từ danh sách để chọn chương trình HELP hoặc CACAP.

BẮT ĐẦU-GET STARTED

Sau khi bấm vào nút trên, quý vị sẽ rời khỏi PSE.com và được chuyển đến trang mạng bên ngoài nếu quý vị hiện đang đăng nhập. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của trang đó, vì nó có thể khác với chính sách của chúng tôi.


Thời Tiết Hóa - Weatherization: Nhận sự hỗ trợ để nâng cấp nhà và giảm hóa đơn năng lượng của quý vị

Chương trình Hỗ Trợ Thời Tiết Hóa – Weatherization Assistance Program của PSE giúp bảo vệ ngôi nhà và nội thất của quý vị khỏi các yếu tố bên ngoài bao gồm cả khí hậu lạnh. Chương trình dựa trên điều kiện thu nhập này cung cấp các nâng cấp miễn phí cho các hộ gia đình lẻ, nhà di động (mobile homes) hoặc các nhà chung cư đủ điều kiện. Nâng cấp bao gồm cách nhiệt, sửa chữa mái nhà, bịt ống và nhiều thứ khác.

Để bắt đầu, hãy liên hệ với cơ quan địa phương của quý vị, được liệt kê bên dưới.

Chương trình LIHEAP

Chương trình Hỗ Trợ Năng Lượng Gia Đình có Thu Nhập Thấp (LIHEAP, Low-Income Home Energy Assistance Program) của liên bang hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình có thu nhập thấp đủ điều kiện để giúp thanh toán các hóa đơn năng lượng để sưởi ấm nhà cho mùa đông.

ĐỌC THÊM
Warm Home Fund - Quỹ Mái Ấm của Salvation Army

Giúp hỗ trợ thanh toán hóa đơn ngắn hạn cho những khách hàng của PSE đang gặp khó khăn về tài chính. Được quản lý bởi The Salvation Army, quỹ bao gồm các khoản đóng góp tự nguyện từ khách hàng, nhân viên và nhà đầu tư của chúng tôi. Để quyên góp cho Warm Home Fund- Quỹ Mái Ấm, hãy cộng thêm một ít tiền vào hóa đơn thanh toán của quý vị; chỉ cần ghi số tiền trên trang thanh toán trực tuyến hoặc bảng hóa đơn của quý vị.

QUYÊN GÓP NGAY BÂY GIỜ

 

BillPayment
Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng Bị Ảnh Hưởng bởi Khủng Hoảng (CACAP, Crisis Affected Customer Assistance Program)

Các câu hỏi thường gặp

Điều kiện về thu nhập

Video để đăng ký cho CACAP