Warning

Trong trường hợp khẩn cấp điện hoặc khí tự nhiên, hãy gọi 1-888-225-5773

Tin tức từ PSE

Bà và con

Bạn có thể đủ điều kiện để được giảm giá hóa đơn

Tìm kiếm cơ hội để giảm hóa đơn năng lượng của bạn? Thông qua chương trình Giảm giá hóa đơn của PSE, bạn có thể tiết kiệm từ 5% đến 45% trên hóa đơn hàng tháng của mình. Tìm hiểu ngay nếu bạn đủ điều kiện.

TÌM HIỂU THÊM
Máy dò CO

Hãy an toàn - kiểm tra máy dò CO của bạn

Kiểm tra máy dò CO của bạn sẽ giúp bạn nhận ra tín hiệu pin yếu từ báo động khẩn cấp. Giữ an toàn cho gia đình bạn và kiểm tra máy dò của bạn ngay hôm nay.

TÌM HIỂU THÊM