Warning

Trong trường hợp khẩn cấp điện hoặc khí tự nhiên, hãy gọi 1-888-225-5773

Tin tức từ PSE

Tư vấn với khách hàng PSE

Cống bị chặn? Nó có thể là một lỗ khoan chéo

Một số đường ống dẫn khí tự nhiên đã vô tình được lắp đặt thông qua cống rãnh và đường tự hoại. Nếu bạn nghi ngờ điều này có thể chặn đường ống của bạn, hãy gọi hoặc nhờ thợ sửa ống nước của bạn gọi PSE.

TÌM HIỂU THÊM
Fishline năng lượng mặt trời

Điện không carbon ròng vào năm 2030

CÙNG NHAU, chúng tôi đang mở rộng khả năng tiếp cận hiệu quả năng lượng cho gia đình và doanh nghiệp, tăng các lựa chọn năng lượng mặt trời tại địa phương và hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận giúp cộng đồng của chúng tôi mạnh mẽ hơn.

TÌM HIỂU THÊM