Khiếu nại

Điều gì sẽ xảy ra nếu thiệt hại xảy ra?


Nếu bạn đã trải qua thiệt hại cho tài sản của bạn

Chúng tôi muốn giải quyết yêu cầu bồi thường của bạn một cách nhanh chóng và công bằng. Để thực hiện việc này, PSE sẽ điều tra sự cố xảy ra như thế nào, xác định PSE có chịu trách nhiệm hay không, và nếu có, hãy tính toán bồi thường thiệt hại của bạn. Để tìm hiểu thêm, chúng tôi đã trả lời một số câu hỏi thường gặp về quy trình của chúng tôi và cung cấp một mẫu yêu cầu bồi thường.

Điều gì sẽ xảy ra khi tài sản PSE bị hư hỏng?

PSE sẽ điều tra sự cố xảy ra như thế nào, xác định ai chịu trách nhiệm, tính toán và hóa đơn số tiền cần thiết để sửa chữa hệ thống cung cấp năng lượng PSE hoặc tài sản khác. Để tìm hiểu thêm, chúng tôi đã trả lời một số câu hỏi thường gặp về quy trình của chúng tôi. Đọc câu hỏi thường gặp

Thông tin liên hệ

Gửi

email cho claims@pse.com hoặc gọi cho Phòng Khiếu nại tại 425-457-5700.