Điện từ trường

Tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào điện để đáp ứng các nhu cầu cơ bản như sưởi ấm, làm mát và chiếu sáng ngôi nhà của chúng tôi. Chúng tôi cũng phụ thuộc vào điện để đáp ứng các yêu cầu giao thông, truyền thông, thương mại, giải trí, công nghiệp và chăm sóc sức khỏe của xã hội chúng ta. Bất cứ nơi nào chúng ta sử dụng điện, tần số công suất điện và/hoặc từ trường (EMF) đều có mặt.

Điện trường


magnetic fields illustration

Điện trường được tạo ra xung quanh các thiết bị và dây điện bất cứ nơi nào điện áp tồn tại. Bạn có thể nghĩ về điện áp như áp suất của nước trong một vòi vườn — điện áp nhiều hơn, điện trường cao hơn sức mạnh. Điện trường có mặt khi một thiết bị điện cắm ngay cả khi tắt. Điện trường giảm nhanh chóng với khoảng cách từ nguồn và có thể được che chắn bởi các đối tượng như cây cối hoặc các bức tường của một tòa nhà.

Từ trường


magnetic fields illustration

Từ trường được tạo ra bất cứ khi nào có dòng điện. Điều này có thể được coi là dòng chảy của nước trong một vòi vườn. Khi lượng dòng điện chảy tăng lên, từ trường cũng vậy. Từ trường có mặt khi có dòng điện, chẳng hạn như khi một thiết bị điện đang hoạt động. Từ trường được đo bằng milligauss (mG), và giảm nhanh với khoảng cách từ nguồn, nhưng không được che chắn bởi các vật thể như cây cối hoặc các tòa nhà. Mức độ từ trường từ các thiết bị điện trong nhà có thể cao bằng hoặc cao hơn từ trường mà người ta có thể trải qua dưới đường dây điện. Cường độ từ trường từ đường dây điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm thiết kế của đường dây, lượng dòng điện mà đường dây mang, và khoảng cách từ đường dây.

Số đo EMF trung bình trong milligauss (mG)
Từ trường Trái Đất (dòng điện trực tiếp) *
wave250 - 650 mG

Thiết bị đầu cuối hiển thị video (VST) (khoảng cách 1') *
wave5 mG

Dải điện (khoảng cách 1')
wave8 mG

Máy rửa chén (khoảng cách 1')
wave10 mG

Máy sao chép (khoảng cách 1')
wave20 mG

Máy hút bụi (khoảng cách 1')
wave60 mG

Máy cạo râu điện (khoảng cách 6")
wave100 mG

Máy sấy tóc (khoảng cách 6”)
wave300 mG

1 NIEHS, EMF Câu hỏi và trả lời, tháng 6 năm 2002

Từ
trường giảm đi khi khoảng cách từ nguồn điện tăng

Magnetic fields decrease as distance from electricity sources increases

*Mức hiển thị ở trên chỉ là ví dụ, không phải dự đoán EMF thực tế từ đường PSE
Nguồn: Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc gia (NIEHS), Các câu hỏi và câu trả lời của EMF. Tháng 6 năm 2002.

Nghiên cứu về EMF
Trong

hơn 40 năm qua, đã có nhiều nghiên cứu khoa học được tiến hành trên EMF tần số công suất. Các đánh giá và nghiên cứu sâu rộng được thực hiện bởi các cơ quan y tế công cộng hàng đầu — chẳng hạn như Thế giới Tổ chức Y tế (WHO) và Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI) (một trong những quốc gia Hoa Kỳ Viện Y tế) — đã không thành lập rằng tần số điện EMF gây ra bất kỳ tác dụng phụ trong con người hay động vật.


Theo quan điểm của WHO

Dựa trên một đánh giá chuyên sâu gần đây của các tài liệu khoa học, WHO kết luận rằng “bằng chứng hiện tại không xác nhận sự tồn tại của bất kỳ hậu quả sức khỏe từ tiếp xúc với điện từ mức thấp các lĩnh vực.” 2

2 Trang web Chương trình EMF của WHO: www.who.int/news-room/q-a-detail/bức xạ điện từ trường

Tương tự như vậy, Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ đã kết luận rằng, “Nhiều nghiên cứu dịch tễ học và đánh giá toàn diện của các tài liệu khoa học đã đánh giá các hiệp hội có thể xảy ra giữa tiếp xúc với EMF không ion hóa và nguy cơ ung thư ở trẻ em. ... Không có bằng chứng nhất quán cho một mối liên hệ giữa bất kỳ nguồn EMF không ion hóa và ung thư đã được tìm thấy. ”

Thông tin

của NCI “Trường điện từ và ung thư” - www.cancer.gov/about-ung thư /nguyên nhân ngăn ngừa/ rủi ro /bức xải/điện từ trường-tờ

Giới hạn phơi sáng

Cả chính phủ Hoa Kỳ cũng như tiểu bang Washington đã thiết lập các tiêu chuẩn tiếp xúc cho công chúng tiếp xúc với EMF tần số điện. Hai tổ chức quốc tế, Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ bức xạ không ion hóa (ICNIRP) và Viện Kỹ sư Điện và Điện tử Ủy ban Quốc tế về An toàn Điện từ (ICES), đã phát triển hướng dẫn phơi sáng đã được WHO xác nhận.

Thiết lập giới hạn phơi sáng EMF
Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ bức xạ không ion hóa
2.000 mG

Ủy ban Quốc tế IEEE về an toàn điện từ
9,040 mG

Việc

vượt quá các tiêu chuẩn an toàn này đòi hỏi một người phải tiếp xúc với mức EMF cao hơn so với các tiêu chuẩn được liệt kê ở trên trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Không có giới hạn thời gian đối với phơi sáng dưới ngưỡng.

home exterior lighting

Cách tiếp cận của PSE

Tại PSE, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi dựa vào những phát hiện của uy tín, khoa học quốc tế và quốc gia các tổ chức y tế công cộng và cơ quan đã xem xét các nghiên cứu về EMF. Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể mối quan tâm về EMF và làm việc để giải quyết những mối quan tâm đó bằng cách:

  • Sau tất cả các liên bang, tiểu bang, các quy tắc, quy định của quận và thành phố tiêu chuẩn khi xây dựng điện cơ sở vật chất cho việc giao hàng an toàn và đáng tin cậy của dịch vụ điện;
  • Còn lại thông báo về quan trọng phát triển trong nghiên cứu EMF;
  • Chia sẻ chính xác và khách quan thông tin về EMF với khách hàng.

Nếu bạn quan tâm đến thêm thông tin về EMF, bạn có thể muốn thử một số các nguồn sau đây:


Energy Advisor

Để có câu hỏi về EMF, hãy liên hệ Dịch vụ khách hàng tại 1-888-225-5773 để được hướng đến đúng người.