Cung cấp điện

Puget Sound Energy là công ty năng lượng lớn nhất trong tiểu bang, cung cấp năng lượng điện cho hơn 1 triệu khách hàng. Khoảng 46% lượng điện mà khách hàng PSE sử dụng đến từ các nhà máy điện của chúng tôi. Chúng tôi hiện có hơn 3.500 megawatt công suất phát điện. Chúng tôi mua phần còn lại của nguồn cung cấp điện của chúng tôi từ nhiều tiện ích khác, các nhà sản xuất điện độc lập và các nhà tiếp thị năng lượng trên khắp miền Tây Hoa Kỳ và Canada.

Hỗn hợp đa dạng của chúng tôi

Điện chúng tôi cung cấp cho khách hàng sử dụng một số nguồn lực khác nhau. Trong năm 2014, thủy điện chiếm hơn một phần ba danh mục điện của chúng tôi. Chúng tôi cũng tạo ra điện với các nhà máy nhiệt điện của riêng mình. Chúng tôi chia sẻ quyền sở hữu một cơ sở phát điện đốt than lớn ở phía đông Montana và chúng tôi sở hữu một số nhà máy điện chạy bằng khí đốt tự nhiên

ở vùng Puget Sound.

Năng lượng gió là một nguồn tài nguyên rất quan trọng và ngày càng nổi bật đối với PSE. Chúng tôi sở hữu và vận hành ba trang trại gió lớn ở miền trung và phía đông Washington. Các trang trại gió này cùng nhau sản xuất đủ điện, trung bình, để cung cấp năng lượng cho 165.000 ngôi nhà. Theo Hiệp hội Năng lượng Gió Hoa Kỳ, PSE là nhà sản xuất điện gió lớn thứ tư tại

Hoa Kỳ.

Yêu cầu năng lượng tái tạo của tiểu bang Washington

Yêu cầu báo cáo trong quá khứ

Thẻ báo cáo trong quá khứ

Hỗn hợp nhiên liệu điện 2020

Nguồn lực đa dạng cung cấp năng lượng cho ngôi nhà và doanh nghiệp của bạn

Điện được tạo ra cho bạn sử dụng sự kết hợp đa dạng của các nguồn lực. Hỗn hợp nhiên liệu PSE cho điện giao cho khách hàng vào năm 2020 được trình bày chi tiết trong biểu đồ và biểu đồ bên dưới

Nhiên liệu Tỷ lệ phần trăm
Than
23%
Thủy điện
24%
Khí tự nhiên 27%
Hạt nhân < 1%
Khác*
1%
năng lượng mặt trời
1%
Không xác định
14%
Gió
9%
Tổng
100%


* Sinh khối, không sinh học và dầu mỏ.

Nguồn: Được xuất bản bởi Bộ Thương mại Washington, Tháng 10 năm 2021, với dữ liệu được PSE báo cáo vào tháng 8 năm 2021

.