Chương trình khuyến khích xây dựng mới

nhà hiệu suất cao
Nhà hiệu suất cao

Kiếm ưu đãi cho việc xây dựng những ngôi nhà dành cho một gia đình mới ngoài quy tắc năng lượng hiện tại với ba căn hộ kèm theo trở xuống.

TÌM HIỂU THÊM
nhà nhiều gia đình
Nhiều gia đình

Kiếm tiền khi xây dựng ngoài mã năng lượng hiện tại hoặc vận hành trang web kinh doanh mới của bạn.

TÌM HIỂU THÊM
energy star
Nhà sản xuất Energy Star
Kiếm ưu đãi bằng cách chọn một ngôi nhà được sản xuất được chứng nhận Energy Star.
TÌM HIỂU THÊM
Thương mại xây dựng mới
Xây dựng thương mại mới

Chương trình Xây dựng Mới Thương mại của chúng tôi cung cấp các khoản tài trợ cho các thiết bị tiết kiệm năng lượng và chiến lược thiết kế. Ưu đãi có thể giúp bạn tiết kiệm tới 100% chi phí để vượt quá các mã năng lượng hiện tại.

TÌM HIỂU THÊM
business energy resources
Ask an Energy Advisor

Để được tư vấn cá nhân, hãy liên hệ với Cố vấn Năng lượng.

Hoặc gửi email businessdemandresponse@pse.com hoặc gọi 1-800-562-1482.