banner

Giảm giá & ưu đãi

Cho dù bạn đang mua nhà, tu sửa hay chỉ muốn chi tiêu ít hơn, bạn có thể sử dụng các khoản chiết khấu và ưu đãi có giá trị của PSE để tiết kiệm khi nâng cấp hiệu quả năng lượng cho không gian sống của bạn. Ngôi nhà của bạn càng tiết kiệm năng lượng, hóa đơn của bạn càng thấp.

Để được tư vấn cá nhân, hãy gọi cho Cố vấn Năng lượng theo số 1-800-562-1482, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Tải xuống tổng quan đầy đủ về tất cả các chương trình và chiết khấu tiết kiệm năng lượng cho khu dân cư.

Các khoản chiết khấu này chỉ áp dụng cho các tài sản gia đình đơn lẻ hiện có. Xây dựng mới cho một gia đình, nhiều gia đình (từ 5 căn hộ trở lên) và tài khoản thương mại không đủ điều kiện

.

Xem chiết khấu của chúng tôi cho các tòa nhà, căn hộ hoặc căn hộ nhiều gia đình.

Xem các khoản giảm giá của chúng tôi cho các doanh nghiệp.

Xem các chương trình đủ điều kiện thu nhập của chúng tôi.

income-qualified higher rebates
Ask an Energy Advisor

Để được tư vấn cá nhân, hãy liên hệ với Cố vấn Năng lượng.

Hoặc gửi email businessdemandresponse@pse.com hoặc gọi 1-800-562-1482.PSE Marketplace

Thị trường PSE

Truy cập Thị trường PSE để mua các sản phẩm tiết kiệm năng lượng và nhận chiết khấu PSE của bạn ngay lập tức.

Phải là khách hàng dân cư PSE đủ điều kiện để nhận được chiết khấu PSE.


PSE Marketplace

PSE Flex

Ghé thăm PSE Flex để tham gia cách tiếp cận thông minh này để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của khu vực chúng tôi.