Chúng tôi đã cập nhật chính sách bảo mật của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn, hãy xem chính sách bảo mật của chúng tôi bên dưới.

Gần bản tin bỏ lỡ

Xem tóm tắt các sự cố nơi nhân viên cứu hỏa và cảnh sát gần như bị thương do khí tự nhiên hoặc điện — và làm thế nào có thể tránh được thương tích.