Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn năng lượng của mình, các chương trình hỗ trợ hóa đơn và chương trình nâng cấp tại nhà (weatherization) của chúng tôi có thể giúp. Thật dễ dàng để tìm hiểu nếu quý vị đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ hóa đơn hoặc nâng cấp tại nhà (weatherization) miễn phí. Trước tiên, hãy kiểm tra các hướng dẫn về thu nhập để xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không; sau đó, liên hệ với đại lý dịch vụ quận để hỗ trợ quý vị trong việc đăng ký.

  • Thanh toán hóa đơn điện của quý vị
  • Giảm hóa đơn điện của quý vị

Quý vị có đang tìm sự hỗ trợ để thanh toán hóa đơn năng lượng của mình không?

Các chương trình hỗ trợ hóa đơn này có thể giúp:


Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng Nhà (Home Energy Lifeline Program, HELP)

PSE cung cấp hỗ trợ thanh toán hóa đơn cho khách hàng đủ điều kiện ngoài chương trình LIHEAP của tiểu bang Washington. Quý vị không cần phải thiếu tiền trên hóa đơn PSE của mình để đăng ký.

Chương trình LIHEAP

Chương trình này của chính phủ cung cấp hỗ trợ tài chính để các hộ gia đình đủ điều kiện có thể duy trì các dịch vụ tiện ích có giá cả phải chăng, đáng tin cậy và tránh bị ngắt dịch vụ. Đại lý dịch vụ địa phương của quý vị có thể giúp quý vị với các yêu cầu về tính đủ điều kiện và đơn đăng ký.

Quỹ Mái Ấm Quân Đội Cứu Tế (The Salvation Army Warm Home Fund)

Được quản lý bởi Salvation Army, Quỹ Mái Ấm cung cấp hỗ trợ thanh toán hóa đơn khẩn cấp và ngắn hạn cho các khách hàng của PSE đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Liên hệ với đại lý dịch vụ địa phương của quý vị để tìm hiểu thêm.

Kế hoạch thanh toán

Nếu quý vị không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ hóa đơn, quý vị vẫn có các tùy chọn khác. Bằng cách tạo một kế hoạch thanh toán, quý vị không phải thanh toán tất cả các hóa đơn của mình cùng một lúc. Chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để đưa ra một lịch trình thanh toán mà quý vị có thể quản lý được với thời hạn thực tế lên đến 18 tháng.

Quý vị có đang tìm sự trợ giúp để giảm hóa đơn năng lượng và làm cho ngôi nhà của mình thoải mái hơn không?

Các chương trình nâng cấp nhà này có thể giúp:


Chương Trình Hỗ Trợ Nâng Cấp tại Nhà (Home Weatherization Assistance)

Chương trình này cung cấp các nâng cấp miễn phí cho các ngôi nhà dành cho một hộ gia đình, nhà sản xuất mobile home hoặc các tòa nhà chung cư đủ điều kiện. Nâng cấp có thể bao gồm cách nhiệt, bịt khe hở và nhiều hơn nữa.

Chương Trình Tăng Hiệu Quả (Efficiency Boost)

Chương trình PSE này cung cấp các khoản giảm giá gia tăng cho nâng cấp thiết bị như máy sưởi, máy nước nóng và hơn thế nữa.