Điện gió

PSE: Một nhà lãnh đạo trong việc cung cấp năng lượng sạch, tái tạo

Puget Sound Energy là nhà sản xuất năng lượng tái tạo tiện ích lớn nhất của Tây Bắc Thái Bình Dương. Chúng tôi sở hữu và điều hành ba trang trại gió lớn ở bang Washington: Cơ sở gió và năng lượng mặt trời Wild Horse ở quận Kittitas; Cơ sở gió Hopkins Ridge ở Quận Columbia; và hoạt động gió thứ ba và lớn nhất của chúng tôi, Cơ sở gió sông Hạ Snake, ở quận Garfield.

Ba cơ sở gió hiện tại của chúng tôi sản xuất lên đến 772 megawatt điện, đủ để đáp ứng nhu cầu điện năng của gần 165.000 ngôi nhà, khiến chúng tôi trở thành máy phát điện gió tiện ích lớn thứ tư tại Mỹ.

Bảng thông tin về thiết bị gió