Năng lượng gió

PSE: Công ty hàng đầu trong việc cung cấp năng lượng sạch, tái tạo

Puget Sound Energy là nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất Tây Bắc Thái Bình Dương. Chúng tôi sở hữu và vận hành ba trang trại gió lớn ở bang Washington: Cơ sở Gió và Mặt trời Wild Horse ở Quận Kittitas; Cơ sở Gió Hopkins Ridge ở Quận Columbia; và hoạt động gió thứ ba và lớn nhất của chúng tôi, Cơ sở Gió sông Lower Snake, ở

Quận Garfield.

Chúng tôi hiện đang trong quá trình xây dựng một trang trại gió thứ tư; Cơ sở gió Beaver Creek mới ở Quận Stillwater, Montana, với hoạt động thương mại dự kiến vào năm 2025.

Ba cơ sở gió hiện tại của chúng tôi sản xuất tới 772 megawatt điện, đủ để đáp ứng nhu cầu điện của gần 16

5.000 ngôi nhà.

Tờ thông tin về cơ sở gió$name