Các lựa chọn năng lượng tái tạo cho ngôi nhà của bạn

PSE Match (logo)

Một cách dễ dàng, giá cả phải chăng để kết hợp việc sử dụng năng lượng của bạn với năng lượng tái tạo từ Tây Bắc. Không có thiết bị để cài đặt hoặc bảo trì.


Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Kết hợp điện của bạn với năng lượng tái tạo từ phương Tây. Bắt đầu từ $4 mỗi tháng.
Tìm hiểu thêm

Cân bằng carbon

Cân bằng carbon

Giảm lượng khí thải carbon của bạn với các khoản bù đắp từ các dự án lâm nghiệp địa phương. Bắt đầu từ $4,50 mỗi tháng.
Tìm hiểu thêm

PSE Replace (logo)

Nâng cao cam kết của bạn đối với môi trường bằng cách thay thế việc sử dụng năng lượng của bạn bằng năng lượng tái tạo địa phương được cung cấp cho lưới điện và hệ thống của PSE.


Năng lượng mặt trời cộng đồng

Năng lượng mặt trời cộng đồng

Nhận tín dụng hóa đơn bằng cách đăng ký năng lượng mặt trời được tạo ra trong cộng đồng của bạn. Bắt đầu từ $20 mỗi tháng.
Tìm hiểu thêm

Khí tự nhiên tái tạo

Khí tự nhiên tái tạo

Thay thế việc sử dụng khí tự nhiên thông thường của bạn bằng khí tự nhiên tái tạo. Bắt đầu từ $5 mỗi tháng.
TÌM HIỂU THÊM
PSE Generate (logo)

Bạn muốn tạo ra năng lượng tái tạo của riêng bạn? Bạn có thể bù đắp chi phí sử dụng năng lượng thông thường mà không làm mất độ tin cậy của PSE

.

Năng lượng mặt trời kết nối khách hàng

Năng lượng mặt trời kết nối khách hàng

Thông tin và tài nguyên để tìm hiểu thêm về việc lắp đặt và kết nối các tấm pin mặt trời tại nhà.
Tìm hiểu thêm