Lựa chọn năng lượng tái tạo cho ngôi nhà của bạn

PSE Match (logo)

Một cách dễ dàng, giá cả phải chăng để phù hợp với việc sử dụng năng lượng của bạn với năng lượng tái tạo từ Tây Bắc. Không có thiết bị để lắp đặt hoặc bảo trì.


Biểu tượng Green Power

Điện xanh

Kết hợp điện của bạn với năng lượng tái tạo từ Tây Bắc Thái Bình Dương. Bắt đầu từ $4 mỗi tháng.
Tìm hiểu thêm

Biểu tượng lựa chọn năng lượng mặt trời

Lựa chọn năng lượng mặt trời

Phù hợp với điện năng của bạn với năng lượng mặt trời từ Tây Bắc Thái Bình Dương. Bắt đầu từ $5 mỗi tháng.
Tìm hiểu thêm

Biểu tượng Carbon Balance

Cân bằng carbon

Giảm lượng khí thải carbon của bạn với sự bù đắp từ các dự án lâm nghiệp địa phương. Bắt đầu từ $4.50 mỗi tháng.
Tìm hiểu thêm
PSE Replace (logo)

Nâng cao cam kết của bạn đối với môi trường bằng cách thay thế sử dụng năng lượng của bạn bằng năng lượng tái tạo địa phương được cung cấp cho lưới điện và hệ thống của PSE.


Biểu tượng năng lượng mặt trời cộng đồng

Năng lượng mặt trời cộng đồng

Nhận tín dụng hóa đơn bằng cách đăng ký sử dụng năng lượng mặt trời được tạo ra trong cộng đồng của bạn. Bắt đầu từ $20 mỗi tháng.
Tìm hiểu thêm

Biểu tượng Khí tự nhiên tái tạo

Khí thiên nhiên tái tạo

Thay thế sử dụng khí thiên nhiên thông thường của bạn bằng khí tự nhiên tái tạo. Bắt đầu từ $5 mỗi tháng.
TÌM HIỂU THÊM
PSE Generate (logo)

Bạn muốn tạo ra năng lượng tái tạo của riêng bạn? Bạn có thể bù đắp chi phí sử dụng năng lượng thông thường mà không làm mất độ tin cậy của PSE.


Biểu tượng năng lượng mặt trời kết nối với khách hàng

Solar kết nối khách hàng

Thông tin và nguồn lực để tìm hiểu thêm về việc lắp đặt và kết nối các tấm pin mặt trời ở nhà.
Tìm hiểu thêm