Thuế & quy tắc khí thiên nhiên

Mức thuế và quy tắc của chúng tôi được đăng tải được chấp thuận bởi Ủy ban Tiện ích và Giao thông vận tải (UTC).

Hiện nay hiệu quả thuế suất khí đốt tự nhiên

Tài liệu tóm tắt bao gồm hiệu lực của tất cả các biểu thuế bổ sung ngoại trừ Schedule 01, Điều chỉnh thuế thành phố, nếu có.

Các tài liệu sau đây cung cấp chi tiết về mức giá tiện ích của bạn với tư cách là khách hàng PSE. Giá trong phần sau có thể được điều chỉnh theo lịch trình khác có thể áp dụng.