Cảnh báo khách hàng của PSE:

Nhận thức được các trò gian lận nhắm mục tiêu người tiêu dùng tiện ích

PSE muốn bạn nhận thức được những kẻ lừa đảo và kẻ lừa đảo nhắm vào người tiêu dùng tiện ích trên toàn quốc bằng cách đặt ra làm đại diện tiện ích và yêu cầu thanh toán ngay lập tức một hóa đơn “quá hạn” để tránh ngắt kết nối dịch vụ năng lượng của bạn.

Các trò gian lận gần đây bao gồm:

 • Những kẻ lừa đảo gọi khách hàng nói rằng họ có khoản thanh toán quá nhiều, nhưng cần thông tin ngân hàng để hoàn lại tiền. PSE sẽ không yêu cầu thông tin ngân hàng của bạn. Mọi khoản hoàn tiền sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn.
 • Những kẻ lừa đảo đi đến tận nhà cung cấp để khôi phục lại điện cho một khoản phí, hoặc hỏi xem điện của bạn đã hết. Đây không phải là điều mà công nhân PSE sẽ làm.
 • Các
 • cuộc gọi điện thoại sử dụng “công nghệ giả mạo” hiển thị tên và số điện thoại của Puget Sound Energy khi họ gọi để đe dọa ngắt kết nối dịch vụ—thường trong vòng 30 phút—nếu thanh toán ngay lập tức không được thực hiện bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tiền trả trước.
 • Một người gọi, tuyên bố giả là từ Puget Sound Energy, để lại một tin nhắn để gọi lại một số, thường là một số 1-800 hoặc mã vùng không quen thuộc.

Tự bảo vệ mình

Liên hệ với chúng tôi và chính quyền địa phương nếu bạn nghi ngờ hoặc gặp phải các hoạt động gian lận.

 • PSE không bao giờ yêu cầu hoặc yêu cầu khách hàng có tài khoản quá hạn phải mua thẻ ghi nợ trả trước để tránh ngắt kết nối.
 • Khách hàng có tài khoản quá hạn nhận được nhiều thông báo từ chúng tôi qua thư và qua điện thoại trong vài tuần trước khi ngắt kết nối.
 • Khách hàng có lo ngại về một cuộc gọi để thanh toán hóa đơn của họ nên treo máy và gọi trực tiếp cho chúng tôi tại số 1-888-225-5773 bằng cách tìm số điện thoại trên PSE.com hoặc trên hóa đơn PSE của họ.
 • Chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo các cuộc gọi và email đáng ngờ, gian lận. Các cơ quan này đã dẫn đầu điều tra các vụ lừa đảo tiện ích:

  Văn phòng Tổng chưởng lý Washington
  1-800-551-4636
  www.atg.wa.gov/fileaComplaint.aspx #Online

  Ủy ban Thương mại Liên bang
  1-877-FTC-HELP
  www.ftc.gov/khiếu nại
Phim năng lượng âm thanh Puget