Thu thập năng lượng

Mua nguồn cung cấp năng lượng mới

Để đáp ứng nhu cầu năng lượng dự kiến của khu vực chúng ta trong những năm tới, PSE phải có được các nguồn năng lượng mới. Chúng tôi có một số chiến lược để có được năng lượng bổ sung, các phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu dài hạn của bạn về điện và khí đốt tự nhiên trong khi vẫn giữ mức giá của bạn ở mức thấp nhất có thể.

Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chúng tôi đang tích cực phát triển các nguồn tài nguyên tái tạo bổ sung để bảo vệ cả túi tiền của bạn và môi trường.

Một chiến lược quan trọng khác là tiếp tục giúp các ngôi nhà và doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng. Trong 20 năm tới, các chương trình tiết kiệm năng lượng của chúng tôi dự kiến sẽ giúp khách hàng tiết kiệm hơn 500 megawatt điện. Những khoản tiết kiệm đó tương đương với khoảng 20% tổng nhu cầu trung bình hàng năm hiện tại của PSE.

Chúng tôi cũng xác định các nguồn năng lượng mới bằng cách đưa ra các yêu cầu chính thức về đề xuất (RFP). Quy trình đấu thầu mở này giúp chúng tôi mua điện, mua lại các nhà máy điện hiện có và phát triển các cơ sở mới với giá cả cạnh tranh nhất, đồng thời cố gắng đảm bảo rằng tất cả khách hàng đều được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch

.

RFP hiện tại

Quy trình RFP của chúng tôi

Theo quy tắc Mua Tài nguyên của Ủy ban Tiện ích và Giao thông Vận tải Washington (WAC 480-107), PSE phải nộp Yêu cầu Đề xuất Toàn Nguồn khi Kế hoạch Tài nguyên Tích hợp xác định nhu cầu tài nguyên trong vòng bốn năm tới. PSE cũng có thể phát hành RFP được nhắm mục tiêu và tự nguyện trên cơ sở cần thiết.

PSE cam kết thực hiện một quy trình mua sắm dễ tiếp cận và công bằng cho tất cả các nhà thầu. PSE khuyến khích tất cả các nhà thầu có thể đáp ứng các yêu cầu của RFP tham gia, bao gồm cả các nhà thầu đại diện cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu của thiểu số, phụ nữ, khuyết tật và cựu chiến binh. PSE khuyến khích các nhà thầu quan tâm đến việc hợp tác với PSE để hỗ trợ sự đa dạng của nhà cung cấp thông qua các quy trình mua sắm toàn diện, cạnh tranh.

PSE cam kết với văn hóa sở hữu, trách nhiệm giải trình, trung thực, liêm chính và tin tưởng. Khi tiến hành RFP, PSE tuân theo Quy tắc Ứng xử của mình. Quy tắc ứng xử này vạch ra cách thức trung thực và đạo đức mà tất cả nhân viên và hội đồng quản trị tại Puget Energy, Inc., Puget Sound Energy và các công ty con liên quan phải hành xử, với mỗi nhân viên có nghĩa vụ duy trì Quy tắc Ứng

xử.

Thông tin liên hệ

Các câu hỏi về RFP Tất cả nguồn có thể được gửi đến AllSourceRFPmailbox@pse.com.
Các câu hỏi hoặc nhận xét về RFP tài nguyên năng lượng phân tán có thể được gửi đến DERRFPmailbox@PSE.com

.
Thông tin báo cáo

Quy tắc ứng xử của PSE về việc tự nguyện gửi dữ liệu năng lượng cho các nhà phát triển chỉ số

.