Tiếp thu năng lượng

Cung cấp năng lượng mới

Để đáp ứng nhu cầu năng lượng dự kiến của khu vực chúng ta trong những năm tới, PSE phải có được các nguồn năng lượng mới. Chúng tôi có một số chiến lược để mua thêm năng lượng, cách tiếp cận đáp ứng nhu cầu lâu dài của bạn về điện và khí tự nhiên trong khi vẫn giữ mức giá của bạn càng thấp càng tốt.

Là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chúng tôi đang tích cực phát triển thêm các nguồn tài nguyên tái tạo để bảo vệ cả sổ bỏ túi và môi trường của bạn.

Một chiến lược quan trọng khác là tiếp tục giúp gia đình và doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng. Trong 20 năm tới, các chương trình tiết kiệm năng lượng của chúng tôi dự kiến sẽ giúp khách hàng tiết kiệm hơn 500 megawatt điện. Những khoản tiết kiệm này tương đương với khoảng 20% tổng nhu cầu trung bình hàng năm hiện tại của PSE.

Chúng tôi cũng xác định các nguồn năng lượng mới bằng cách đưa ra các yêu cầu chính thức cho các đề xuất (RFP). Quá trình đấu thầu mở này giúp chúng tôi mua điện, mua lại các nhà máy điện hiện có và phát triển các cơ sở mới với giá cả cạnh tranh nhất, đồng thời cố gắng đảm bảo rằng tất cả khách hàng đều được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch

.

RFP hiện tại

Quy trình RFP của chúng tôi

Căn cứ các quy tắc mua tài nguyên của Ủy ban Tiện ích và Giao thông vận tải Washington (WAC 480-107), PSE phải nộp Yêu cầu tất cả nguồn cho các đề xuất khi Kế hoạch Tài nguyên tích hợp xác định nhu cầu tài nguyên trong vòng bốn năm tới. PSE cũng có thể phát hành các RFP nhắm mục tiêu và tự nguyện trên cơ sở cần thiết.

PSE cam kết một quy trình mua sắm có thể tiếp cận và công bằng cho tất cả các nhà thầu. PSE khuyến khích tất cả các nhà thầu có khả năng đáp ứng các yêu cầu của RFP tham gia, bao gồm các nhà thầu đại diện cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu thiểu số, phụ nữ, khuyết tật và cựu chiến binh. PSE khuyến khích các nhà thầu quan tâm đến việc hợp tác với PSE để hỗ trợ sự đa dạng của nhà cung cấp thông qua các quy trình mua sắm toàn diện, cạnh tranh.

PSE cam kết với một nền văn hóa về quyền sở hữu, trách nhiệm giải trình, trung thực, liêm chính và tin tưởng. Khi tiến hành một RFP, PSE tuân theo Quy tắc ứng xử của mình. Quy tắc Ứng xử này vạch ra cách thức trung thực và đạo đức trong đó tất cả nhân viên và ban giám đốc tại Puget Energy, Inc., Puget Sound Energy, và các công ty con liên quan được mong đợi hành xử, với mỗi nhân viên có nghĩa vụ duy trì Quy

tắc Ứng xử.

Thông tin liên hệ

Các câu hỏi về RFP Tất cả nguồn có thể được gửi đến AllSourceRFPmailbox@pse.com.
Các câu hỏi hoặc nhận xét về RFP tài nguyên năng lượng phân tán có thể được gửi đến DERRFPmailbox@PSE.com

.
Thông tin báo cáo

Quy tắc ứng xử của PSE về việc tự nguyện gửi dữ liệu năng lượng cho các nhà phát triển chỉ số

.