Tin tức về giá và hồ sơ

Thông báo cho bạn

Chúng tôi muốn bạn biết về bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến hóa đơn của bạn. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy tin tức và hồ sơ tỷ giá hiện tại của chúng tôi.


Thông báo quan trọng liên quan đến dịch vụ điện và khí đốt tự nhiên của bạn

  • Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm về những thay đổi sắp tới đối với hóa đơn của bạn từ đợt nộp hồ sơ mới nhất để tăng thuế suất điện và khí đốt tự nhiên của Thành phố Puyallup theo Biểu 81 về điện của PSE và Điều chỉnh thuế theo Bảng 1 về khí đốt tự nhiên, có hiệu lực từ ngày 14 tháng 4 năm 2024.
  • Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm về những thay đổi sắp tới đối với hóa đơn của bạn từ các yêu cầu điều chỉnh giá điện và khí đốt tự nhiên được nộp gần đây có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2024.

Thêm thông tin

Để biết thêm thông tin về cách đặt giá của chúng tôi, vui lòng truy cập trang T óm tắt Giá và Sách hướng dẫn của chúng tôi. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin hữu ích tại trang web của Ủy ban Tiện ích và Giao thông vận tải tiểu bang.