Tắt điện

Làm theo các bước đơn giản sau để tắt dịch vụ điện của bạn:

  1. Tìm bảng điều khiển điện chính của bạn — thường nằm trên một bức tường bên trong đối diện với đồng hồ đo.
  2. Tắt tất cả các mạch riêng lẻ bắt đầu từ dưới lên.
  3. Tắt công tắc chính.

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể tắt tất cả nguồn điện bằng cách tắt công tắc chính.

Tắt điện tại hộp mạch

Phát video hướng dẫn này để được hỗ trợ tắt nguồn điện của bạn.

Circuit box
Phim năng lượng âm thanh Puget