Chúng tôi đã cập nhật chính sách bảo mật của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn, hãy xem chính sách bảo mật của chúng tôi bên dưới.

Sử dụng chung

Kết nối không dây và phần đính kèm dây

Sử dụng chung đề cập đến việc sử dụng các cực tiện ích và truyền thông hợp tác bởi các tiện ích, công ty cáp và viễn thông, các thành phố, và một số lượng ngày càng tăng của các tổ chức công cộng và tư nhân khác. PSE có nhiều thập kỷ kinh nghiệm quản lý việc sử dụng chung các cơ sở của chúng tôi cho không dây Collocation và Wireline File đính kèm. Chúng tôi cung cấp một loạt các thiết bị lắp đặt bao gồm ăng-ten không dây di động nhỏ và macro, và các tập tin đính kèm viễn thông dây.

Để tìm thêm thông tin, hãy chọn loại thông tin liên lạc bạn quan tâm.

Kết nối không dây

Phần đính kèm dây