Tuyên bố chính sách khí nhà kính

Cam kết của chúng tôi

Là nhà cung cấp năng lượng địa phương cho hơn một triệu khách hàng trên khắp Bang Washington trong gần 150 năm, chúng tôi phản ánh các giá trị của khách hàng và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Đứng đầu trong số đó là tình yêu mà chúng ta dành cho môi trường xung quanh độc đáo và vẻ đẹp tự nhiên của Tây Bắc Thái Bình Dương, cam kết bảo vệ môi trường của chúng ta cho các thế hệ sau và những mối quan tâm của chúng ta về những tác động cấp bách của biến đổi khí hậu.

Nhiệm vụ của chúng tôi ngày nay là khử cacbon sâu và giảm phát thải khí nhà kính. Chúng tôi là nhà lãnh đạo ban đầu trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, đầu tư hàng tỷ đô la vào tài nguyên tái tạo và hiệu quả năng lượng cho gia đình và doanh nghiệp. Bây giờ, chúng tôi đang chuyển đổi hoạt động kinh doanh của mình để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng và thực hiện các mục tiêu của Đạo luật Chuyển đổi Năng lượng Sạch của Washington. Mục tiêu của chúng tôi bao gồm:

  • Không sử dụng than vào năm 2025
  • Hệ thống điện trung tính carbon và hoạt động của công ty vào năm 2030
  • 100% điện sạch vào năm 2045

Chúng tôi cũng cam kết hợp tác với khách hàng của chúng tôi. Biến đổi khí hậu là một vấn đề lớn hơn tất cả chúng ta và đòi hỏi một nỗ lực tập thể để giải quyết. Cùng với khách hàng, chúng tôi đang tạo ra sự khác biệt thông qua các chương trình tự nguyện cho phép khách hàng tiến xa hơn, nhanh hơn; các biện pháp hiệu quả năng lượng tích cực hơn; và hiện đại hóa lưới điện. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập PSE.com/Together

.

 

Đo khí nhà kính (GHG)

PSE đã tính toán và tiết lộ lượng khí thải nhà kính của mình kể từ năm 2002. Ngay từ đầu, PSE đã chọn các giao thức báo cáo và kiểm kê ở mức cao nhất, được phát triển bởi Viện Tài nguyên Thế giới, để hoàn thành kế toán carbon của mình. Năm 2010, PSE đã thông qua các phương pháp báo cáo GHG của Cơ quan Bảo vệ Môi trường để phù hợp với các tiêu chuẩn liên bang và để đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong quy trình hạch toán carbon. Báo cáo của PSE cho Bộ Sinh thái Bang Washington phù hợp với các yêu cầu Báo cáo Khí Nhà kính Bắt buộc tại WAC

173-441.

PSE cung cấp các liên kết để tải xuống Báo cáo kiểm kê khí nhà kính hàng năm gần đây của chúng tôi trên trang web Bền vững của chúng tôi.