Tuyên bố chính sách khí nhà kính

Cam kết của chúng tôi

Là nhà cung cấp năng lượng địa phương cho hơn 1,5 triệu khách hàng trên khắp tiểu bang Washington trong gần 150 năm, chúng tôi phản ánh giá trị của khách hàng và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Chủ yếu trong số đó là tình yêu của chúng tôi đối với môi trường xung quanh độc đáo và vẻ đẹp tự nhiên của Tây Bắc Thái Bình Dương, cam kết bảo vệ môi trường của chúng ta cho các thế hệ tương lai, và những mối quan tâm của chúng tôi về những tác động cấp bách của biến đổi khí hậu.

Nhiệm vụ của chúng tôi ngày nay là khử cacbon sâu và giảm phát thải khí nhà kính. Chúng tôi là một nhà lãnh đạo ban đầu trong việc giải quyết biến đổi khí hậu, đầu tư hàng tỷ vào các nguồn tài nguyên tái tạo và hiệu quả năng lượng cho gia đình và doanh nghiệp. Bây giờ, chúng tôi đang chuyển đổi kinh doanh của mình để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng và để thực hiện các mục tiêu của Đạo luật Chuyển đổi Năng lượng sạch của Washington. Mục tiêu của chúng tôi bao gồm:

  • Không phát thải mêtan vào năm 2022 trên hệ thống phân phối địa phương của chúng tôi
  • Không có than vào năm 2025
  • Hệ thống điện trung tính cacbon vào năm 2030
  • 100% điện sạch vào năm 2045

Chúng tôi cũng cam kết hợp tác với khách hàng của chúng tôi. Biến đổi khí hậu là một vấn đề lớn hơn tất cả chúng ta, và đòi hỏi một nỗ lực tập thể để giải quyết. Cùng với khách hàng, chúng tôi đang tạo ra sự khác biệt thông qua các chương trình tự nguyện cho phép khách hàng tiến xa hơn, nhanh hơn; các biện pháp hiệu quả năng lượng tích cực hơn; và hiện đại hóa lưới điện. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập PSE.com/together.

Đo khí nhà kính (GHG)

PSE đã tính toán và tiết lộ phát thải GHG từ năm 2002. Ngay từ đầu, PSE đã chọn các giao thức kiểm kê và báo cáo mức cao nhất, được phát triển bởi Viện Tài nguyên Thế giới, để hoàn thành kế toán carbon của mình. Năm 2010, PSE đã thông qua các phương pháp báo cáo KNG của Cơ quan Bảo vệ Môi trường để phù hợp với các tiêu chuẩn liên bang và để đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong quy trình kế toán carbon.

Tải xuống các báo cáo

Báo cáo về môi trường, xã hội, quản trị và bền vững

Chúng tôi cũng đưa ra một cái nhìn tổng quan toàn diện về thực tiễn môi trường, xã hội và quản trị của chúng tôi, và chúng tôi là thành viên sáng lập của một liên minh dẫn đầu trong ngành để đo lường tác động của các hoạt động của chúng tôi từ sản xuất đến sử dụng cuối cùng. Các báo cáo này có thể được tìm thấy ở đây: PSE.COM/about-US/Sustainability-reporting.

Để xem và in các tài liệu định dạng PDF được liên kết trên trang này, bạn sẽ cần Adobe® Acrobat® Reader. Tải xuống trình đọc miễn phí ngay bây giờ.