Quỹ năng lượng âm thanh Puget

Quỹ PSE là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động độc lập với PSE và công ty mẹ của chúng tôi, Puget Energy. Quỹ đầu tư vào việc tăng cường an toàn công cộng và chuẩn bị khẩn cấp cũng như các sáng kiến môi trường quan trọng trong các lĩnh vực dịch vụ và hoạt động của chúng tôi.

Để tìm hiểu thêm về nền tảng và đủ điều kiện để tài trợ, hãy truy cập PSEFoundation.org