Làm thế nào để đọc hóa đơn của bạn

Nhấp vào biểu tượng thông tin màu xanh bên dưới để xem giải thích chi tiết hơn.

  • hóa đơn Trang 1
  • hóa đơn Trang 2
HowToReadBillSample-FRONT
HowtoReadbillsample-back