Các nhà cung cấp

Hướng dẫn

Hướng dẫn

Xem hướng dẫn nhà cung cấp và nhà thầu có trách nhiệm của chúng tôi.

Đọc thêm
Trở thành nhà cung cấp

Trở thành nhà cung cấp

Chia sẻ thông tin với PSE để bày tỏ sự quan tâm đến việc kinh doanh cùng nhau.

Các nhà cung cấp tiềm năng
Giao dịch qua mạng Ariba

Giao dịch qua mạng Ariba

Quản lý hồ sơ Ariba của bạn và giao dịch với PSE về đơn đặt hàng và lập hóa đơn.

Các nhà cung cấp đang hoạt động

Tài nguyên bổ sung

FAQ

Câu hỏi thường gặp

Xem xét các câu hỏi thường gặp cho nhà cung cấp bao gồm các chủ đề như quy trình đăng ký nhà cung cấp, nền tảng Ariba Network, quy trình đấu thầu, lập hóa đơn, v.v.

Documentation and links

Tài liệu & liên kết có liên quan

Trung tâm để truy cập tài liệu và liên kết liên quan đến các nhà cung cấp tiềm năng và hoạt động của PSE.

Contact PSE

Liên hệ với PSE

Đặt câu hỏi hoặc vấn đề cho PSE liên quan đến đăng ký, Ariba Network, lập hóa đơn và thanh toán. Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về yêu cầu của bạn trong mẫu dưới đây.