Giao dịch với PSE trên mạng Ariba

PSE sử dụng Mạng lưới Ariba để phát hành đơn đặt hàng, nhận hóa đơn điện tử, mời các nhà cung cấp đến các sự kiện tìm nguồn cung ứng và quản lý hợp đồng. Phần lớn hoạt động mua sắm được tiến hành qua Mạng lưới Ariba.

Nếu bạn có các hợp đồng đang hoạt động với PSE chưa được chuyển sang Mạng Ariba và muốn hỏi về thời điểm di chuyển này sẽ diễn ra, vui lòng gửi email PSESupplierEnablement@pse.com. Vui lòng bao gồm tên công ty, số hợp đồng và số nhận dạng mạng Ariba (ANID) trong email.

Nếu bạn cần tài nguyên đào tạo để hỗ trợ học cách giao dịch với PSE trên Mạng Ariba, vui lòng tham khảo các tài liệu bên phải. Ngoài ra còn có một số liên kết đến thông tin có thể hữu ích trực tiếp trên trang web của Ariba. Bạn có thể liên hệ với SupplierInquiries@pse.com nếu cần hỗ trợ thêm.

Cảm ơn bạn đã tiếp tục hợp tác với tư cách là một nhà cung cấp có giá trị cho PSE.