Báo cáo mất điện

Đăng nhập để báo cáo mất điện tại các địa chỉ trong tài khoản của bạn và nhận thông tin về trạng thái và khôi phục cụ thể cho tài khoản.
Alert icon
Cập nhật bản đồ ngừng hoạt động bị trì hoãn

Trong khi chúng tôi đang cải tiến hệ thống vào cuối tuần này, bạn có thể nhận thấy sự chậm trễ nhẹ trong các bản đồ mất điện khi báo cáo mất điện. Thông báo ngừng hoạt động SMS của chúng tôi cũng có thể bị trì hoãn. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.


Bạn không có tài khoản? Báo cáo mất điện bên dưới mà không cần đăng nhập.
Nhập địa chỉ nơi mất nguồn: