Lãnh đạo

Đội ngũ quản lý của Puget Sound Energy làm việc chặt chẽ với Ban Giám đốc của chúng tôi để mang lại tương lai năng lượng cho bạn.

Lãnh đạo Kipp 07 21

Mary E. Kipp

Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Mary E. Kipp được bổ nhiệm làm chủ tịch của PSE vào tháng 8 năm 2019 và Giám đốc điều hành vào tháng 1 năm 2020. Dưới sự chỉ đạo của cô, PSE đang làm việc hướng tới mục tiêu đầy khát vọng là trở thành một công ty năng lượng Beyond Net Zero Carbon vào năm 2045, nhắm mục tiêu giảm lượng khí thải carbon xuống mức 0 ròng và vượt xa mục tiêu đó bằng cách giúp các lĩnh vực khác cho phép giảm carbon trên toàn tiểu bang Washington

.
Show More
Aaron August

Aaron tháng Tám

Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc khách hàng và chuyển đổi

Aaron August là phó chủ tịch cấp cao, giám đốc khách hàng và chuyển đổi của Puget Sound Energy (PSE).

Aaron chịu trách nhiệm giám sát các nhóm Quản lý Năng lượng Khách hàng, Dịch vụ Kinh doanh, Phát triển Sản phẩm Mới và Giải pháp Khách hàng của chúng tôi.

Show More
Kim Colier

Kim Collier

VP, Chief Human Resources Officer

Kim Collier là phó chủ tịch kiêm giám đốc nhân sự của Puget Sound Energy (PSE). Dưới sự lãnh đạo của cô, PSE tập trung vào việc duy trì và thu hút nhân tài, kinh nghiệm của nhân viên và đảm bảo PSE có một nền văn hóa hòa nhập và lực lượng lao động đa dạng, những người có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả khách hàng của chúng tôi

.
Show More

Dan Doyle

Giám đốc tài chính

Dan Doyle là Giám đốc Tài chính của Puget Sound Energy và công ty mẹ có trụ sở tại Washington, Puget Energy. Dan từng là Giám đốc tài chính và phó chủ tịch cấp cao của PSE từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 6

năm 2021.
Show More
Lãnh đạo Jacobs

Josh Jacobs

Phó Chủ tịch, Chiến lược và Lập kế hoạch về Năng lượng Sạch

Josh là phó chủ tịch Chiến lược và Kế hoạch Năng lượng Sạch cho Puget Sound Energy.

Dưới sự chỉ đạo của Josh, PSE đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đầy khát vọng của mình là trở thành một công ty năng lượng Beyond Net Zero Carbon vào năm 2045. Ông chịu trách nhiệm về các chức năng lập kế hoạch tài nguyên của PSE, chức năng lập kế hoạch hệ thống, dịch vụ truyền tải, thực hiện các chương trình đáp ứng Đạo luật Chuyển đổi Năng lượng Sạch của Washington và cách tiếp cận của PSE đối với việc khử cacbon hệ thống phân phối khí đốt tự nhiên của nó

.
Show More
Josh Kensok

Josh Kensok

VP, Tài chính

Josh Kensok là phó chủ tịch tài chính của Puget Sound Energy, chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính để hỗ trợ chuyển đổi năng lượng sạch của PSE.

Show More
Dan Koch

Dan Koch

VP, Cung cấp năng lượng

Dan Koch là phó chủ tịch phân phối năng lượng tại Puget Sound Energy, chịu trách nhiệm về các hoạt động điện và khí đốt tự nhiên, các dự án lớn, kỹ thuật và quản lý xây dựng.

Show More

Lorna Luebbe

SVP, Giám đốc phát triển bền vững và cố vấn chung

Lorna Luebbe là phó chủ tịch cấp cao, giám đốc phát triển bền vững và cố vấn chung cho PSE. Cô chịu trách nhiệm về các nỗ lực về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) của PSE và tiến tới mục tiêu Beyond Net Zero Carbon đầy khát vọng của PSE. Lorna cũng xử lý các vụ kiện phức tạp và các vấn đề pháp lý khác thay mặt cho P

SE.
Show More

Jon Piliaris

Phó chủ tịch, Regulatory Affairs

Jon Piliaris là phó chủ tịch phụ trách các vấn đề pháp lý của Puget Sound Energy (PSE).

Jon Piliaris là phó chủ tịch phụ trách các vấn đề pháp lý của Puget Sound Energy (PSE). Jon có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc lập tỷ lệ tiện ích, chiến lược quy định và phát triển chính sách ở cấp khu vực, tiểu bang và liên bang. Trong năm năm qua, Jon đã từng là giám đốc điều tiết của PSE.

Show More
Craig Pospishil

Craig Pospisil

VP, Phát triển Kinh doanh và Sáp nhập & Mua lại

Craig Pospisil là Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh và Sáp nhập & Mua lại cho Puget Sound Energy.

Show More
Ron Roberts, Phó Chủ tịch, Cung cấp năng lượng

Ron Roberts

VP, Cung cấp năng lượng

Ron Roberts là phó chủ tịch cung cấp năng lượng cho Puget Sound Energy. Ron chịu trách nhiệm về tài sản sản xuất và lưu trữ khí đốt tự nhiên của PSE, phát triển sản xuất và truyền tải, và chức năng thương gia cung cấp năng lượng. Ông cũng giám sát Puget LNG, một công ty con của Puget Energy. Trước khi đảm nhận vai trò hiện tại của mình, Ron từng là giám đốc sản xuất và lưu trữ khí đốt tự nhiên của PSE

.
Show More
Lãnh đạo Wade Smith

Wade Smith

Phó chủ tịch điều hành và giám đốc điều hành

Wade Smith là phó chủ tịch điều hành và giám đốc điều hành của Puget Sound Energy.

Wade chịu trách nhiệm cho tất cả các lĩnh vực hoạt động của PSE, bao gồm khí đốt tự nhiên và hoạt động điện và cung cấp năng lượng, phục vụ khoảng 1,2 triệu khách hàng điện và 900.000 khách hàng khí đốt tự nhiên.

Show More
Matt Steuerwalt

Matt Steuerwalt

Phó chủ tịch cấp cao, các vấn đề đối ngoại

Matt Steuerwalt là phó chủ tịch cấp cao phụ trách đối ngoại của Puget Sound Energy.

Matt đã có hơn hai thập kỷ làm việc trong khu vực công và tư nhân về các vấn đề chính sách phức tạp. Ông gia nhập PSE từ Insight Strategic Partners, một công ty công vụ có trụ sở tại Seattle chuyên về quan hệ chính phủ, chính sách công

và truyền thông chiến lược.
Show More
Luca Daughton

Simon Upton

Chief Information Officer

Simon Upton là giám đốc thông tin của PSE. Ông gia nhập PSE vào tháng 3 năm 2023, mang đến chuyên môn sâu dẫn đầu các hoạt động kinh doanh và CNTT trong ngành ngân hàng được quản lý chặt chẽ

.
Show More
Michelle Vargo

Michelle Vargo

Phó chủ tịch của Shared Services

Michelle Vargo là phó chủ tịch dịch vụ chia sẻ cho Puget Sound Energy (PSE).

Michelle có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động tiện ích và sẽ lãnh đạo các nhóm PSE chịu trách nhiệm về Dịch vụ Chia sẻ Doanh nghiệp, Hỗ trợ Hoạt động và Đào tạo Hoạt động, Quy trình và Chất lượng.

Show More