Lãnh đạo

Đội ngũ quản lý của Puget Sound Energy hợp tác chặt chẽ với Hội đồng quản trị của chúng tôi để cung cấp năng lượng tương lai của bạn.

Lãnh đạo Kipp 07 21

Mary E. Kipp

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành

Mary E. Kipp được phong làm chủ tịch của PSE vào tháng 8 năm 2019 và Giám đốc điều hành vào tháng 1 năm 2020. Dưới sự chỉ đạo của cô, PSE đang nỗ lực hướng tới mục tiêu mong muốn trở thành một công ty năng lượng Beyond Net Zero Carbon vào năm 2045, nhắm mục tiêu giảm lượng khí thải cacbon xuống mức không và vượt quá mục tiêu đó bằng cách giúp các ngành khác cho phép giảm carbon trên toàn tiểu bang Washington.

Show More
Kim Colier

Kim Colier

Phó Chủ tịch Bộ phận Nhân sự

Kim Collier là phó chủ tịch, nguồn nhân lực cho Puget Sound Energy (PSE). Dưới sự lãnh đạo của mình, PSE tập trung vào việc duy trì và thu hút nhân tài, trải nghiệm nhân viên và đảm bảo PSE có một nền văn hóa toàn diện và lực lượng lao động đa dạng, những người có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả khách hàng của chúng tôi.

Show More
Lãnh đạo Kazi

Kazi Hasan

EVP và CFO

Kazi là phó chủ tịch điều hành và giám đốc tài chính của Puget Sound Energy và công ty mẹ có trụ sở tại Washington, Puget Energy.

Show More

Margaret Hopkins

Phó Chủ tịch VP, Dịch vụ Chia sẻ và CIO

Margaret là phó chủ tịch cao cấp của dịch vụ chia sẻ và giám đốc thông tin cho Puget Sound Energy.

Bà chịu trách nhiệm về các hợp đồng và chuỗi cung ứng, các dự án doanh nghiệp và hiệu suất, và các dịch vụ chia sẻ của công ty cũng như các nỗ lực công nghệ thông tin của PSE.

Show More
Lãnh đạo Jacobs

Josh Jacobs

Phó Chủ tịch, Chiến lược và Kế hoạch Năng lượng sạch

Josh là phó chủ tịch của Chiến lược Năng lượng sạch và Kế hoạch cho Puget Sound Energy.

Dưới sự chỉ đạo của Josh, PSE đang nỗ lực hướng tới mục tiêu khát vọng trở thành một công ty năng lượng Beyond Net Zero Carbon vào năm 2045. Ông chịu trách nhiệm về các chức năng lập kế hoạch tài nguyên của PSE, chức năng lập kế hoạch hệ thống, dịch vụ truyền tải, thực hiện các chương trình để đáp ứng Đạo luật Chuyển đổi Năng lượng sạch của Washington, và cách tiếp cận của PSE đối với việc khử cacbon hệ thống phân phối khí tự nhiên của nó.

Show More

Ken Johnson

Phó Chủ tịch Ngoại vụ

Ken là phó chủ tịch đối ngoại cho Puget Sound Energy. Ông chịu trách nhiệm về quan hệ chính phủ, các vấn đề quy định, chính sách công, truyền thông và tham gia cộng đồng. Là người liên lạc chính cho PSE với Ủy ban Tiện ích và Giao thông Washington, Ken và nhóm của ông làm việc với khách hàng, người ủng hộ môi trường và người ủng hộ môi trường để hoàn thành sứ mệnh của PSE là cung cấp năng lượng an toàn, sạch sẽ, đáng tin cậy và giá cả phải chăng.

Show More
Dan Koch

Dan Koch

Phó Chủ tịch, Hoạt động

Dan Koch là phó chủ tịch của Operations tại Puget Sound Energy. Ông chịu trách nhiệm cho các dự án lớn, hoạt động điện, quản lý thảm thực vật và quản lý xây dựng.

Show More

Lorna Luebbe

SVP, Giám đốc Phát triển bền vững và Tổng Cố vấn

Lorna Luebbe phục vụ với tư cách là phó chủ tịch cấp cao và cố vấn chung. Bà chịu trách nhiệm cho những nỗ lực và tiến bộ về môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) của PSE hướng tới mục tiêu Beyond Net Zero Carbon khát vọng của PSE. Lorna cũng xử lý các vụ kiện tụng phức tạp và các vấn đề pháp lý khác thay mặt cho PSE.

Show More
Ron Roberts, Phó Chủ tịch, Cung cấp năng lượng

Ron Robert

Phó Chủ tịch, Cung cấp Năng lượng

Ron Robert là phó chủ tịch cung cấp năng lượng cho Puget Sound Energy. Ron chịu trách nhiệm phát triển và phát triển truyền dẫn của PSE, các hoạt động phục vụ tải và chức năng thương gia cung cấp năng lượng. Ông cũng giám sát Puget LNG, một công ty con của Puget Energy. Ngoài ra, ông còn chịu trách nhiệm tạm thời về hiệu quả năng lượng, phát triển sản phẩm, lập kế hoạch tài nguyên và các chức năng chiến lược năng lượng sạch của chúng tôi. Trước khi đảm nhiệm vai trò hiện tại của mình, Ron từng là giám đốc phát điện và lưu trữ khí tự nhiên của PSE.

Show More
Lãnh đạo Wade Smith

Wade Smith

Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc điều hành

Wade Smith là phó chủ tịch điều hành và giám đốc điều hành cho Puget Sound Energy.

Wade chịu trách nhiệm cho tất cả các lĩnh vực hoạt động của PSE, bao gồm khí thiên nhiên và hoạt động điện và cung cấp năng lượng, phục vụ khoảng 1,2 triệu khách hàng điện và 900.000 khách hàng khí thiên nhiên.

Show More

Andy Wappler

SVP và Giám đốc Khách hàng

Andy Wappler là một phó chủ tịch cao cấp và Giám đốc khách hàng cho Puget Sound Energy.

Andy dẫn đầu các đội chăm sóc khách hàng, dịch vụ kinh doanh, hiệu quả năng lượng, phát triển sản phẩm và các đội thông minh kinh doanh chiến lược của công ty.

Show More