Đánh giá năng lượng trực tuyến

PSE cung cấp quy trình 3 bước nhanh chóng và thuận tiện để giúp bạn hiểu và kiểm soát việc sử dụng năng lượng trong nhà của bạn

.
  1. Bắt đầu bằng cách hoàn thành một đánh giá trực tuyến để xác định cách năng lượng được sử dụng trong nhà của bạn. Việc này sẽ mất khoảng 5 đến 7 phút để hoàn thành.

  2. Tiếp theo, hãy xem xét các thông tin chi tiết có liên quan và các cách được đề xuất để tiết kiệm do kết quả đánh giá năng lượng trực tuyến của bạn.

  3. Cuối cùng, đo lường và theo dõi tác động của các thay đổi bạn thực hiện đối với việc sử dụng năng lượng tổng thể của mình bằng cách xem lại biểu đồ sử dụng trong tài khoản myPSE của bạn.

Ví dụ

Sử dụng năng lượng hàng năm

Chi phí lớn nhất là sưởi ấm.
Home Energy Assessment - Energy Use

Ước tính này dựa trên thông tin bạn cung cấp về ngôi nhà của bạn.Home Energy Assessment

Lưu ý: Số tiền hiển thị ở đây chỉ là phí sử dụng. Chúng không bao gồm thuế, phí cơ bản hoặc phí, vì vậy chúng có thể không khớp với tổng số tiền đã thanh toán của bạn mỗi tháng

.

Bắt đầu ngay

Nếu hiện tại bạn chưa có tài khoản, bạn có thể dễ dàng tạo tài khoản trực tuyến, ngay cả khi bạn không có sẵn số tài khoản của mình.

PSE cũng cung cấp nhiều loại chiết khấu cho các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng.

Nếu bạn đã sẵn sàng tiến về phía trước với việc cải thiện sự thoải mái và hiệu quả của ngôi nhà của mình, bạn có thể yêu cầu giới thiệu đến Chu yên gia Năng lượng được đề xuất của PSE (REP) để giúp bạn thực hiện dự án của mình.

Đánh giá năng lượng tại nhà

Trước đây, PSE cung cấp một dịch vụ trực tiếp, nơi một người đánh giá sẽ đến để đánh giá ngôi nhà của bạn và đề xuất các cách tiết kiệm năng lượng. Thật không may, PSE không thể cung cấp dịch vụ đó với chi phí hợp lý. Hiện tại, không có kế hoạch khởi động lại chương trình, nhưng PSE đang xem xét cách các dịch vụ tại nhà có thể được thiết kế

hiệu quả về chi phí.
hỏi cố vấn
HỎI MỘT CỐ VẤN NĂNG LƯỢNG

Để được tư vấn cá nhân, hãy liên hệ với Cố vấn Năng lượng hoặc gọi 1-800-562-1482.