Đánh giá năng lượng tại nhà

PSE cung cấp một quy trình 3 bước nhanh chóng và thuận tiện để giúp bạn hiểu và kiểm soát việc sử dụng năng lượng của nhà bạn.

  1. Bắt đầu bằng cách hoàn thành một đánh giá trực tuyến để xác định cách sử dụng năng lượng trong nhà bạn. Quá trình này sẽ mất khoảng 5 đến 7 phút để hoàn thành.

  2. Tiếp theo, xem lại những thông tin chi tiết liên quan và các cách đề xuất để tiết kiệm do đánh giá năng lượng trực tuyến của bạn.

  3. Cuối cùng, đo lường và giám sát tác động của các thay đổi bạn thực hiện đối với mức sử dụng năng lượng tổng thể của bạn bằng cách xem xét các đồ thị sử dụng trong tài khoản MyPSE của bạn.

Ví dụ

Sử dụng năng lượng hàng năm

Chi phí lớn nhất là sưởi ấm.
Home Energy Assessment - Energy Use

Ước tính này dựa trên thông tin bạn cung cấp về ngôi nhà của bạn.Home Energy Assessment

Lưu ý: Số tiền được hiển thị ở đây chỉ là phí sử dụng. Chúng không bao gồm thuế, phí cơ bản hoặc lệ phí, vì vậy chúng có thể không khớp với tổng số tiền thanh toán của bạn mỗi tháng.


Bắt đầu ngay

Nếu bạn hiện chưa có tài khoản, bạn có thể dễ dàng tạo một tài khoản trực tuyến, ngay cả khi bạn không có số tài khoản của mình.

PSE cũng cung cấp một loạt các giảm giá cho các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng.

Nếu bạn đã sẵn sàng để tiến lên phía trước với việc cải thiện sự thoải mái và hiệu quả của ngôi nhà của bạn, bạn có thể yêu cầu giới thiệu đến một PSE Đề xuất Energy Professional (REP) để giúp bạn thực hiện dự án của bạn.

Đánh giá năng lượng tại nhà

Trước đây, PSE đã cung cấp một dịch vụ trực tiếp nơi một thẩm định viên thể chất sẽ đi ra để đánh giá ngôi nhà của bạn và đề xuất các cách để tiết kiệm năng lượng. PSE không may không thể cung cấp dịch vụ đó với chi phí hợp lý. Hiện tại, không có kế hoạch khởi động lại chương trình, nhưng PSE đang xem xét làm thế nào các dịch vụ trong nhà có thể được thiết kế hiệu quả về chi phí.

hỏi cố vấn
HỎI MỘT CỐ VẤN NĂNG LƯỢNG

Để được tư vấn cá nhân, hãy liên hệ với Cố vấn Năng lượng hoặc gọi 1-800-562-1482.