Đối tác mạnh mẽ

Trong hơn một thế kỷ, Puget Sound Energy (PSE) đã tự hào phục vụ cộng đồng của chúng tôi. Giữ cho đèn sáng và khí chảy — một cách an toàn và đáng tin cậy — là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Tiêu chuẩn này là một phần của những gì làm cho Tây Bắc Thái Bình Dương trở thành một nơi tuyệt vời để sống, làm việc và vui chơi. Chúng tôi nhận thấy có những tổ chức phi lợi nhuận địa phương đang làm việc hướng tới một mục tiêu tương tự và chúng tôi muốn giúp bạn trong nỗ lực của mình. Một cách chúng tôi làm điều đó là thông qua Tài trợ Đối tác Mạnh mẽ của PSE

.

Mục tiêu của khoản tài trợ này là phát triển quan hệ đối tác cộng đồng mạnh mẽ với các tổ chức có chung niềm đam mê của chúng tôi về tính bền vững liên quan đến năng lượng.

Người nhận tài trợ sẽ là tổ chức phi lợi nhuận quan tâm đến việc tìm hiểu về tính bền vững liên quan đến năng lượng trong tổ chức của họ và với mong muốn chia sẻ thông tin liên quan đến năng lượng cho cộng đồng mà họ phục vụ.

Đối tác mạnh mẽ là một nhóm các tổ chức phi lợi nhuận được chọn lọc cũng phục vụ trong khu vực dịch vụ 6.000 dặm của chúng tôi. Đây là một sự hợp tác kéo dài một năm bao gồm

:
  • Đóng góp tài chính (số tiền thay đổi theo quận)
  • Sáu hoặc nhiều cơ hội tham gia
  • Nội dung thông tin để chia sẻ qua các kênh liên lạc

Chúng tôi tự hào nói rằng kể từ năm 2016, chúng tôi đã hợp tác với 80 tổ chức địa phương và đầu tư 830.000 đô la để giúp họ đạt được mục tiêu chiến lược của mình.

 

2023 Các đối tác

Bainbridge Island Senior Community Center
Children's Museum of Skagit County
Garden-Raised Bounty (GRuB)
Habitat for Humanity of Snohomish County
Kittitas County Historical Society, Inc.
Path with Art
Readiness to Learn
South King Tool Library
Tacoma Tool Library
Vamos Outdoor Project

2024 Vòng đăng ký Đối tác mạnh mẽ mở ra 10/2/2023. Vui lòng gửi đơn đăng ký đã hoàn thành đến powerfulpartnerships@pse.com trước 5 giờ chiều ngày 11/8/2023 để

xem xét.

Liên hệ với Powerfulpartnerships@pse.com nếu có câu hỏi.

Tổng quan về các mối quan hệ đối tác mạnh mẽ 2024

Ứng dụng Powerful Partnerships 2024