Báo cáo sự cố về đèn đường

Nếu bạn nhận thấy đèn đường không hoạt động đúng cách và không phải do tình huống khẩn cấp (ví dụ: ngập nước, đường dây điện bị hỏng, động đất, v.v.), vui lòng sử dụng mẫu dưới đây để báo cáo vấn đề. Chúng tôi sẽ trả lời email của bạn theo thứ tự nhận email từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Bất ngờ cao khối lượng có thể dẫn đến một phản ứng trì hoãn.

Tùy thuộc vào sự phức tạp của vấn đề, chúng tôi có thể trả lời bạn qua email. Tuy nhiên, để phục vụ tốt nhất cho bạn, chúng tôi có thể cần liên hệ với bạn qua điện thoại.

Thông tin liên hệ
Thông tin đèn đường