Bắt đầu, dừng hoặc di chuyển dịch vụ

Vui lòng chọn một trong các tùy chọn dưới đây.
Start service Start-Services-Active
Bắt đầu dịch vụ

Tôi mới đến khu vực này hoặc thêm chỗ nghỉ khác vào tài khoản PSE hiện tại của tôi.

Stop service Stop Service
Dừng dịch vụ

Tôi muốn ngừng dịch vụ tại địa chỉ của tôi.

Move service Move Service
Dịch vụ di chuyển

Tôi là khách hàng của PSE chuyển đến một vị trí mới trong khu vực dịch vụ.

Quản lý yêu cầu của tôi
Nếu bạn đã gửi yêu cầu dịch vụ, bạn có thể thay đổi hoặc hủy nó tại đây mà không cần đăng nhập vào tài khoản PSE trực tuyến của bạn.
Quản lý đơn vị cho thuê của tôi
Nếu bạn là chủ nhà có thỏa thuận quản lý tài sản, bạn có thể bắt đầu hoặc tiếp tục dịch vụ cho chính mình hoặc người thuê nhà bằng cách đăng nhập vào tài khoản PSE trực tuyến của bạn.