Đào tạo nhân viên ứng phó khẩn cấp


Đào tạo do hướng dẫn viên hướng dẫn tại địa điểm của bạn

PSE tài trợ đào tạo do giảng viên hướng dẫn cho lính cứu hỏa, cảnh sát, kỹ thuật viên y tế khẩn cấp, trung tâm cuộc gọi 911, sở công trình công cộng và các cơ quan quản lý khẩn cấp về cách ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về gas và điện.

Một người hướng dẫn PSE sẽ đến địa điểm của bạn vào một ngày và giờ bạn chọn để cung cấp đào tạo về các phương pháp hay nhất khi ứng phó với tình trạng khẩn cấp về khí đốt tự nhiên và/hoặc điện áp cao.

Để lên lịch đào tạo miễn phí này, hãy liên hệ với chúng tôi qua email tại publicsafety@pse.com.


Đào tạo PSE trực tuyến

Tài nguyên này dành cho những người phản ứng đầu tiên.

Đăng ký

Đăng ký trực tuyến tại pse .rtueonline.com