Trở thành nhà cung cấp

Bước đầu tiên để trở thành nhà cung cấp cho PSE là tạo một tài khoản Ariba Network nếu tổ chức của bạn chưa có tài khoản. Sau khi tài khoản mạng Ariba được bảo đảm, bạn có thể chọn cung cấp thông tin công ty của mình cho PSE bằng cách điền vào Mẫu Tự Đăng ký Ariba. Nếu PSE có doanh nghiệp tiềm năng phù hợp với các dịch vụ của công ty bạn, bạn sẽ nhận được một lời mời trong tài khoản Ariba của bạn để tham gia vào Yêu cầu đề xuất PSE (RFx). Nếu công ty của bạn được trao giải thưởng kinh doanh, bạn sẽ nhận được Thư mời đăng ký qua email để hoàn thành bảng câu hỏi đăng ký của PSE. Sau khi bảng câu hỏi đã được PSE gửi và chấp thuận, Yêu cầu Quan hệ Thương mại Ariba sẽ được gửi đến tài khoản Ariba của bạn. Chấp nhận Yêu cầu Quan hệ Thương mại này là bước cuối cùng để kết nối PSE và tổ chức của bạn trên Mạng Ariba. Các câu hỏi liên quan đến việc trở thành nhà cung cấp cho PSE có thể được gửi đến PSESupplierEnablement@pse.com.

Các nhà cung cấp cần lưu ý rằng Ariba cung cấp hai tùy chọn tài khoản: tài khoản Standard và tài khoản Enterprise. Tài khoản Standard sẽ không chịu bất kỳ khoản phí nào cho nhà cung cấp, trong khi tài khoản Doanh nghiệp sẽ có các khoản phí liên quan do tầm nhìn thị trường và tăng cơ hội bán hàng được cung cấp cho các nhà cung cấp thông qua mạng. Các nhà cung cấp phải đảm bảo rằng loại tài khoản Ariba thích hợp được chọn. Các nhà cung cấp chọn tài khoản Enterprise sẽ nhận được hóa đơn trực tiếp từ Ariba. Khi đăng ký trên Ariba, các nhà cung cấp tạo ra một thỏa thuận giữa tổ chức của họ và Ariba mà PSE không phải là một bên. PSE không thể chấp nhận trách nhiệm giải trình nếu loại tài khoản không chính xác được chọn, PSE cũng không chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khoản phí phát sinh.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc hình thành quan hệ đối tác với PSE để phục vụ cộng đồng của chúng tôi một cách hiệu quả, hiệu quả và an toàn.