2023 Phân tán năng lượng mặt trời và lưu trữ RFP

Các

nguồn năng lượng phân tán (“DERS”) là một thành phần quan trọng trong danh mục đầu tư ưa thích của PSE từ Kế hoạch Tài nguyên tích hợp năm 2021 (“IRP”) và đại diện cho một phần chiến lược của PSE để đạt được các mục tiêu được đặt ra theo Đạo luật Chuyển đổi Năng lượng sạch (“CETA”). Ngoài các RFP All-Source và DER, PSE đã phát hành RFP phân tán năng lượng mặt trời và lưu trữ (“DSS”) theo bảng ghi chú UE — 220971 để thu thập các nguồn năng

lượng mặt trời phân tán và lưu trữ.

Đầu năm 2022, PSE đã chọn một nhà cung cấp cho nền tảng nhà máy điện ảo (“VPP”) của mình sẽ được sử dụng để gửi DERS. PSE hiện đang làm việc phát triển và thử nghiệm nền tảng VPP, nền tảng này sẽ quản lý tất cả các DER áp dụng trong tương lai. Thông tin chi tiết về tích hợp VPP được cung cấp trong RF

P.

Cập nhật lịch trình và tài liệu sẽ được công bố dưới đây, cũng như gửi cho các bên liên quan.

Để được thêm vào danh sách phân phối bên liên quan DSS RFP, hãy liên hệ với SolarStorageRFPmailbox@pse.com.

Lịch trình ước tính sau đây có thể được điều chỉnh dựa trên tốc độ thực tế của quá trình đánh giá. Thông tin thêm về quy trình DER RFP mục tiêu và thời gian sẽ được cung cấp trong suốt quá trình

này.
GỬI GIÁ THẦU 2023 DSS RFP

Để gửi giá thầu cho 2023 DSS RFP, người trả lời đủ điều kiện phải tạo và đăng ký một tài khoản tại cổng thông tin nộp RFP của PSE

.
 • Lịch trình DSS RFP

  Ngày

  Ngày 22 tháng 12 năm 2022

  Ngày 23 tháng 1 năm 2023

  Ngày 22 tháng 3 năm 2023

  PSE đăng báo cáo tuân thủ lên trang web RFP của mình, phù hợp với các yêu cầu của WAC 480-107-035 (5)

  PSE hoàn thành Đánh giá địa điểm sơ bộ và thông báo cho các nhà thầu được chấp nhận để bắt đầu ứng dụng Schedule 152

  PSE hoàn thành đánh giá, chọn danh sách rút gọn DSS RFP và thông báo cho người trả lời

  Giữa quý 3 — cuối quý 4 2023

  PSE đàm phán và thực hiện các thỏa thuận với người trả lời lọt vào danh sách

  Cột mốc

  PSE phát hành DSS RFP cuối cùng

  PSE bắt đầu chấp nhận đề xuất

  Cung cấp do PSE

  Ngày 21 tháng 4 năm 2023

  Q2 2023

  Q3 2023

  Q3 2023

  Nhà thầu được thông báo sẽ cần phải có một hồ sơ đăng ký Schedule 152 đầy đủ và một số hàng đợi

  1 Các bên quan tâm cũng có thể có được thông tin về thời gian của các cuộc họp mở trong tương lai, truy cập thông tin và chương trình nghị sự trên trang Các cuộc họp mở của trang WUTC.

 • Cập nhật và thông báo

  Khi quá trình RFP tiến triển và thông tin mới trở nên có sẵn, PSE sẽ cập nhật phần này của trang web để bao gồm thông tin liên quan đến nhiều chủ đề RFP khác nhau.


  Cập nhật hạn chót nộp

  Hạn chót nộp RFP sẽ được kéo dài từ ngày 17 tháng 3 năm 2023 lúc nửa đêm PST đến ngày 22 tháng 3 năm 2023 lúc nửa đêm PST do một số khó khăn về kỹ thuật với cổng thông tin tuyển sinh của chúng tôi.


  Hỏi đáp từ nhà thầu và các bên liên quan

  Các câu hỏi về DSS RFP có thể được chuyển đến SolarStorageRFPmailbox@pse.com của PSE. PSE sẽ định kỳ lập bảng và đăng các câu hỏi nhận được và trả lời của PSE vì lợi ích của tất cả các bên quan tâm. PSE sẽ không bao gồm tên công ty, tên dự án, thông tin liên lạc hoặc mô tả nhận dạng khác trong câu hỏi đáp được đăng tải trên trang

  web.

  Bản cập nhật RFP Docket (UE-210878)

  Các bên quan tâm có thể tìm thấy thông tin về quy trình phê duyệt RFP 2022 DER và bất kỳ cập nhật tiếp theo nào trên trang web của WUTC trong tài liệu DER RFP UE-220971. PSE sẽ đăng tại đây một báo cáo tuân thủ trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc thời gian đấu thầu, phù hợp với các yêu cầu của WAC 480-10

  7-035 (5).

  PSE đăng một báo cáo tóm tắt đề xuất theo WAC 480-107-035 (5), trong đó bao gồm một tập tin đính kèm chứa một bản tóm tắt của từng đề xuất và đề nghị nhận được. PSE cũng nộp hồ sơ thông tin trong hồ sơ UE - 220971, nhằm nỗ lực làm cho thông tin này được cung cấp rộng rãi hơn cho các bên liên quan. (Đã đăng 4/21/23

  )

  Tài liệu tham khảo:

 • 2023 Hồ sơ và nộp hồ sơ RFP DSS

  PSE nộp đơn DSS RFP cuối cùng với WUTC vào ngày 22 tháng 12 năm 2022 trong hồ sơ ghi kiện UE — 220971. Các bên quan tâm có thể xem và tải về DSS RFP bằng cách nhấp vào các liên kết bên dưới, hoặc bằng cách truy cập vào tài liệu DER RFP của WUTC UE

  — 220971. Các

  câu hỏi về DSS RFP có thể được gửi đến SolarStorageRFPmailbox@pse.com. PSE sẽ định kỳ lập bảng và đăng các câu hỏi nhận được, và các câu trả lời của PSE vì lợi ích của tất cả các bên quan tâm. PSE sẽ không bao gồm tên công ty, tên dự án, thông tin liên hệ hoặc mô tả nhận dạng khác trong câu hỏi đáp được đăng lên trang web. Xem phần Cập nhật và thông báo ở trên để xem bản sao hiện tại của câu hỏi đáp

  .

  2023 DSS RFP Vật liệu:

  Tài liệu chính RFP (cập nhật 12/ 22/2022)
  Triển lãm A: Tiêu chí đánh giá và chấm điểm (cập nhật 12/22/2022)
  Triển lãm B: Mẫu đề xuất RFP (cập nhật 12/ 22/2022)
  Triển lãm C: Yêu cầu BESS (cập nhật 12/ 22/2022)
  Triển lãm D: Thỏa thuận bảo mật (cập nhật 12/22/2022)
  Triển lãm E: Chi phí tránh được (cập nhật 12/22/2022)
  Triển lãm F: Bảng điều khoản sở hữu PSE (cập nhật 12/ 22/2022)
  Triển lãm G: Bảng điều khoản công suất (cập nhật 12/22/2022)
  Triển lãm H: Bảng điều khoản PPA (cập nhật 12/ 22/2022)
  Triển lãm I: Danh sách yêu cầu (cập nhật 12/22/2022)
  Triển lãm J: Tài nguyên (cập nhật 12/22/2022)
  Triển lãm K: Bảng câu hỏi của nhà cung cấp (cập nhật 12/22/2022)
  Triển lãm L: Sự đồng ý của Khách hàng (cập nhật 12/22/2022

  )