Chuyển sang một tương lai thoải mái hơn

Chọn ENERGY STAR hoặc ENER GY STAR với nhà sản xuất NEEM+ và kiếm được tới 4.400 đô la.

Những ngôi nhà này được xây dựng cẩn thận để mang lại sự tiết kiệm, thoải mái và giá trị lớn hơn. Bằng cách chọn những ngôi nhà này, bạn có thể giảm lượng khí thải carbon và tiết kiệm năng lượng tối đa.


Lợi ích

Cho dù bạn chọn ENERGY STAR hay ENERGY STAR với NEEM+ home, bạn sẽ được hưởng những lợi ích này.

 • Hóa đơn tiện ích thấp hơn: Sử dụng ít năng lượng hơn có nghĩa là có nhiều tiền hơn trong túi của bạn.
 • Thoải mái hơn: Các tính năng tiết kiệm năng lượng giúp ngôi nhà của bạn mát mẻ hơn vào mùa hè và ấm hơn vào mùa đông.
 • Kiểm tra chất lượng độc lập: Các cuộc kiểm tra độc lập của bên thứ ba xảy ra để đảm bảo các nhà sản xuất đang xây dựng theo đặc điểm kỹ thuật.
Chứng nhận Số tiền hoàn lại
NGÔI SAO NĂNG LƯỢNG $2,200
ENERGY STAR với NEEM+ $4,400

Làm thế nào để đủ điều kiện

Để đủ điều kiện nhận ưu đãi của PSE cho những ngôi nhà mới được xây dựng:

 • Nhà phải có khí/điện PSE làm nguồn sưởi ấm chính.
 • Nhà phải là ENERGY STAR hoặc ENERGY STAR được chứng nhận NEEM +. Hỏi nhà bán lẻ của bạn để biết thêm thông tin hoặc tìm hiểu thêm tại các liên kết ở trên.
 • Một bản sao Giấy chứng nhận Tuân thủ Chương trình Nhà ở Sản xuất Hiệu quả Năng lượng Tây Bắc™ (NEEM) phải được bao gồm trong đơn đăng ký và có ngày sau Thỏa thuận mua hàng.
 • Đơn xin ưu đãi phải được nhận trong vòng 365 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận tuân thủ NEEM.

Làm thế nào để tham gia

 1. Tải xuống và điền vào đơn xin giảm giá.

 2. Gửi đơn xin giảm giá của bạn cùng với các tài liệu hỗ trợ sau đây đến energystarmh@pse.com hoặc gửi thư đến: Puget Sound Energy Attn: Chương trình ENERGY STAR MH PO Box 97034 BOT —02O, Bellevue, WA 98009-9734
  • Đơn đã ký và ghi ngày với tất cả các thông tin được hoàn thành chính xác và dễ đọc
  • Bản sao Giấy chứng nhận tuân thủ NEEM
  • Bản sao Thỏa thuận mua bán giữa người mua nhà và đại lý gia đình cho thấy chữ ký của người mua và người bán và ngày chấp nhận của người bán

 3. PSE sẽ xem xét đơn xin giảm giá để xác định tính đủ điều kiện.

Tài nguyên bổ sung

 

Ask an Energy Advisor

Để được tư vấn cá nhân, hãy liên hệ với Cố vấn Năng lượng.

Hoặc gửi email businessdemandresponse@pse.com hoặc gọi 1-800-562-1482.Find a contractor

Yêu cầu một PSE Đề xuất Energy Professional (REP) để hoàn thành nâng cấp cải tiến tiết kiệm năng lượng của bạn.