Lập kế hoạch hệ thống giao hàng

Lập kế hoạch hệ thống phân phối là gì?

Lập kế hoạch hệ thống phân phối (DSP) là chức năng kỹ thuật đánh giá cách hệ thống phân phối năng lượng của PSE phải hoạt động để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và xác định các giải pháp cho các thiếu sót dự đoán trong các điều kiện khác nhau để đảm bảo cung cấp năng lượng đáng tin cậy trong tương lai.

Quy trình lập kế hoạch hệ thống phân phối có thể được đơn giản hóa thành 6 bước lập kế hoạch được kích hoạt bởi nhiều loại nhu cầu khác nhau mà cơ sở hạ tầng hệ thống phân phối phải giải quyết. Kết quả là một kế hoạch đầu tư hệ thống giao hàng ngắn hạn được tối ưu hóa để tối đa hóa lợi ích đối với chi phí và một kế hoạch dài hạn cho các dự án phức tạp, lập kế hoạch chương trình và phát triển các dịch vụ hướng đến khách hàng.

The delivery system planning process can be simplified into 6 planning steps.

Quy trình lập kế hoạch hệ thống phân phối đòi hỏi nhiều khả năng mạnh mẽ trên toàn PSE từ khi bắt đầu quy trình như thu thập thông tin và dự báo về nguồn năng lượng được phân phối của khách hàng, tải và phân tán cho đến quá trình lập kế hoạch kết quả và cung cấp lợi ích.

 

FAQ khác
Câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm về DSP

Dự án hiện tại và kế hoạch đầu tư (sắp ra mắt)

Nhu cầu truyền động và giải pháp sơ bộ

Nỗ lực hiện đại hóa lưới điện của PSE