Gửi phản hồi của bạn

Puget Sound Energy hiện đang thu thập phản hồi cho Kế hoạch Tài nguyên Tích hợp Điện và Khí năm 2025 (IRP). Bạn có thể gửi phản hồi của mình bằng cách sử dụng biểu mẫu phản hồi bên dưới. Biểu mẫu phản hồi sẽ được mở một tuần trước và một tuần sau mỗi cuộc họp lập kế hoạch tài nguyên.

Các bên quan tâm cũng có thể cung cấp phản hồi IRP chung bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ irp@pse.com.

Đối với các thắc mắc chung của khách hàng không liên quan đến lập kế hoạch nguồn lực, vui lòng truy cập trang Liên hệ với PSE.

Cơ hội phản hồi

 • Trang này sẽ được cập nhật thường xuyên trong suốt chu kỳ IRP 2025.
 • Cuộc họp
 • RPAG ngày 17 tháng 4 năm 2024:
  • Ngày 10 tháng 4: mẫu phản hồi trực tuyến mở
  • Ngày 24 tháng 4: biểu mẫu phản hồi trực tuyến đóng cửa
 • Hội
 • thảo trên web công khai ngày 23 tháng 4 năm 2024:
  • Ngày 16 tháng 4: mẫu phản hồi trực tuyến mở
  • 30 tháng 4: biểu mẫu phản hồi trực tuyến đóng