Gửi phản hồi của bạn

Puget Sound Energy hiện đang thu thập phản hồi cho Kế hoạch Tài nguyên Tích hợp Điện và Khí năm 2025 (IRP). Bạn có thể gửi phản hồi của mình bằng cách sử dụng biểu mẫu phản hồi bên dưới. Biểu mẫu phản hồi sẽ được mở một tuần trước và một tuần sau mỗi cuộc họp lập kế hoạch tài nguyên.

Các bên quan tâm cũng có thể cung cấp phản hồi IRP chung bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ irp@pse.com.

Đối với các thắc mắc chung của khách hàng không liên quan đến lập kế hoạch nguồn lực, vui lòng truy cập trang Liên hệ với PSE.

Cơ hội phản hồi

 • Trang này sẽ được cập nhật thường xuyên trong suốt chu kỳ IRP 2025.
 • Ngày 7 tháng 12 năm 2023 Tài nguyên mới nổi: Hội thảo trên web công khai về hydro
  • Ngày 30 tháng 11 năm 2023: Biểu mẫu phản hồi trực tuyến mở
  • Ngày 14 tháng 12 năm 2023: Biểu mẫu phản hồi trực tuyến đóng
 • Cuộc họp
 • RPAG ngày 12 tháng 12 năm 2023
  • Ngày 5 tháng 12 năm 2023: Biểu mẫu phản hồi trực tuyến mở
  • Ngày 19 tháng 12 năm 2023: Biểu mẫu phản hồi trực tuyến đóng