Nhận tin tức về hiệu quả năng lượng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn

Bạn có sở hữu hoặc điều hành một doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ sử dụng năng lượng trong lãnh thổ dịch vụ của PSE? Bạn muốn tìm hiểu làm thế nào bạn có thể sử dụng ít năng lượng hơn và giảm chi phí tiện ích? Tự hỏi bắt đầu từ đâu?

PSE có thể giúp bạn với những tin tức về hiệu quả năng lượng mà bạn có thể sử dụng, gửi ngay đến hộp thư đến của bạn. Chúng tôi sẽ gửi các mẹo, chi tiết giảm giá có giá trị, ưu đãi giới hạn thời gian và các thông tin tiết kiệm năng lượng và tiền khác mà cuối cùng có thể mang lại lợi ích cho lợi nhuận của bạn.

Check all areas that you’d like to learn more about from PSE’s energy efficiency team.

Bằng cách cung cấp tên đầy đủ, tên doanh nghiệp và địa chỉ email của bạn, bạn đồng ý nhận các thông tin liên lạc về tiết kiệm năng lượng từ PSE. Thông tin bạn đã cung cấp sẽ được sử dụng để gửi cho bạn nội dung liên quan đến các lĩnh vực bạn quan tâm. Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của PSE, vui lòng truy cập https://www.pse.com/en/pages/privacy.