Mẫu yêu cầu thông tin hệ thống lưu trữ pin dân dụng (không có sản xuất năng lượng tái tạo)

Hệ thống lưu trữ pin

Biến tần