Hỗ trợ trình duyệt

Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất

Các trình duyệt sau đây được SAP đề nghị sử dụng với hệ thống E-Recruiting của SAP:

  • Apple Safari phiên bản 5.1, 6 hoặc 7
  • Firefox (phiên bản mới nhất)
  • Microsoft Internet Explorer phiên bản 8 - 11
  • Chrome (phiên bản mới nhất)
  • Adobe Reader 10.1.3 hoặc cao hơn (plugin cho trình duyệt của bạn)

Cài đặt trình duyệt

Hầu hết các màn hình sẽ mở và hiển thị trong một cửa sổ mới. Đảm bảo tắt bất kỳ trình chặn cửa sổ bật lên nào trong cài đặt trình duyệt của bạn.

Nếu bạn gặp sự cố, hãy đảm bảo trình duyệt của bạn được đặt để chấp nhận cookie. Điều này sẽ cho phép bạn duy trì đăng nhập vào hồ sơ của mình.

Để bảo mật cá nhân và để ngăn chặn truy cập bất hợp pháp vào hồ sơ của bạn, vui lòng luôn nhớ nhấp vào liên kết “Đăng xuất” và đóng trình duyệt của bạn khi hoàn tất, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng một máy tính công cộng.

Hỗ trợ hiện tại

Bảng này mô tả tính tương thích của một số trình duyệt phổ biến với ứng dụng eRecruiting.

Loại trình duyệt và phiên bản HĐH Trạng thái
IE 8, 9 Vista, Windows7 Hỗ trợ một phần
IE 10, 11 Windows7 Hỗ trợ đầy đủ
IE 10, 11 Máy tính để bàn Windows8 Hỗ trợ một phần
Google Chrome (bản phát hành mới nhất) Windows7, Windows8 máy tính để bàn Hỗ trợ một phần
Firefox (phiên bản mới nhất) Máy tính để bàn Vista, Windows7, Windows8 Hỗ trợ đầy đủ
Safari 5.1 Mac OS 10.6, 10.7 Hỗ trợ đầy đủ
Safari 6.0 Mac OS 10.7, 10.8 Hỗ trợ đầy đủ
Safari Mac OS 10.9 Hỗ trợ đầy đủ