Ứng dụng MyPSE

Hãy biết khi đang di chuyển

Ứng dụng MyPSE cho phép truy cập dễ dàng vào tài khoản của bạn khi bạn đang di chuyển. Kiểm tra số dư của bạn và thực hiện thanh toán chỉ với một cú nhấp chuột. Theo dõi và báo cáo tình trạng mất điện trong khu phố của bạn và kiểm tra thời gian phục hồi, tất cả trong lòng bàn tay của bạn

Quản lý tài khoản của bạn:

  • Xem lại số dư tài khoản, phí tháng trước và thanh toán hóa đơn
  • Thanh toán với nhiều lựa chọn thanh toán: eCheck, PayPal, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng
  • Lưu trữ an toàn các tùy chọn thanh toán của bạn để sử dụng trong tương lai, giúp việc thanh toán dễ dàng hơn bao giờ hết
  • Quản lý sở thích cá nhân của bạn. Đăng ký AutoPay, chọn ngày đến hạn hóa đơn mong muốn của bạn, đăng ký thanh toán không cần giấy tờ hoặc nhận thông báo sẵn sàng hóa đơn qua kiểm tra hoặc email
  • Thay đổi hoặc cập nhật bảo mật tài khoản của bạn, bao gồm cả các câu hỏi về mật khẩu và bảo mật
  • Thiết lập sắp xếp thanh toán
  • Bắt đầu, dừng hoặc di chuyển dịch vụ dân cư của bạn

Luôn thông báo về sự cố:

  • Xem trạng thái mất điện trên bản đồ, tìm kiếm theo địa chỉ, thành phố hoặc mã ZIP
  • Dễ dàng báo cáo sự cố
  • Đặt tùy chọn của bạn để nhận thông báo mất điện qua email, văn bản hoặc điện thoại

Download the PSE app on the Google Play Store Download the PSE app on the Apple App Store

Xem hóa đơn của bạn và thực hiện thanh toán

PSE app screenshot

Xem lại tóm tắt tài khoản của bạn

PSE app screenshot

Kiểm tra sự cố trong khu vực của bạn

PSE app screenshot