Đạo luật giảm lạm phát

Làm thế nào để tiết kiệm tiền, năng lượng và giúp xây dựng một tương lai xanh

Đạo luật Giảm Lạm phát năm 2022 (IRA) cung cấp các khoản tín dụng thuế liên bang cho những người làm việc để cắt giảm việc sử dụng năng lượng tại nhà của họ và áp dụng năng lượng tái tạo.

Nhiều khoản tín dụng thuế này trùng lặp với các chương trình PSE, vì vậy bạn có thể kết hợp các khoản tín dụng thuế với các ưu đãi và giảm giá của chúng tôi để tiết kiệm nhiều hơn.

Và, vì các khoản tín dụng thuế IRA sẽ được áp dụng cho đến năm 2032, bạn có thời gian cần thiết để lập kế hoạch cho dự án của mình.

Ask an Energy Advisor

Bạn có thắc mắc về các chương trình PSE và tín dụng thuế IRA? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.