Đạo luật giảm lạm phát

Làm thế nào để tiết kiệm tiền, năng lượng và giúp xây dựng một tương lai xanh

Đạo luật Giảm Lạm phát năm 2022 (IRA) cung cấp các khoản tín dụng thuế liên bang cho những người làm việc để cắt giảm việc sử dụng năng lượng tại nhà và áp dụng năng lượng tái tạo.

Nhiều khoản tín dụng thuế này trùng lặp với các chương trình PSE, vì vậy bạn có thể kết hợp các khoản tín dụng thuế với các ưu đãi và chiết khấu của chúng tôi để tiết kiệm nhiều hơn.

Và, vì các khoản tín dụng thuế IRA sẽ được áp dụng cho đến năm 2032, bạn có thời gian cần thiết để lên kế hoạch cho dự án của mình.

Để biết thêm thông tin về các khoản chiết khấu dự kiến của IRA Home Energy, vui lòng truy cập trang web của Bộ Thương mại Washington. Những khoản giảm giá này vẫn chưa có sẵn.

Ask an Energy Advisor

Bạn có thắc mắc về các chương trình PSE? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.