Máy đo độ giả và chuyển hướng

Sự giả mạo đồng hồ xảy ra khi có việc loại bỏ trái phép đồng hồ, cắt con dấu đồng hồ, mở cơ sở đồng hồ đo, thay đổi cáp lối vào theo bất kỳ cách nào, hoặc tự kết nối lại mà không được thực hiện bởi nhân viên hoặc đại diện của PSE được ủy quyền.

Sự chuyển hướng xảy ra khi có việc khai thác điện và/hoặc khí trái phép theo cách phá vỡ việc đo lường năng lượng và/hoặc khí đó cho phép một thực thể nhận năng lượng mà không phải trả tiền cho nó.

Hệ lực/An toàn

Không chỉ giả mạo đồng hồ là bất hợp pháp, nó cũng không an toàn. Nó đặt tất cả mọi người, kể cả nhân viên PSE, trong những tình huống nguy hiểm hoặc chết người. Chấn thương và/hoặc tử vong có thể xảy ra từ các cú sốc điện tiềm ẩn, tia lửa, dâng, nổ và các đám cháy dẫn đến.

Nếu một nhân viên không phải PSE làm xáo trộn đồng hồ đo, ngắt kết nối, di chuyển, kéo hoặc ngắt nguồn cho máy đo PSE, hoặc thực hiện công việc điện và/hoặc khí mà không được phép thích hợp, họ sẽ bị truy tố đầy đủ - bao gồm nhưng không giới hạn: phạt tiền, ngừng ngay lập tức dịch vụ/gỡ bỏ đồng hồ đo, thu hồi nhà thầu và/hoặc chứng nhận điện hoặc cấp phép, và bất kỳ hậu quả nào khác có thể áp dụng cho tình huống cụ thể.

Nếu xác định sự giả mạo đồng hồ, PSE sẽ ngắt kết nối (các) dịch vụ và chủ tài khoản có thể chịu trách nhiệm trả tiền phạt và lệ phí khổng lồ để phục hồi các dịch vụ. Việc kiểm tra đặc biệt cũng có thể cần được thực hiện bởi các khu vực pháp lý địa phương hoặc Lao động & Industries (L&I) trước khi (các) dịch vụ được kết nối lại.

Do gánh nặng tài chính hoặc trì hoãn thời gian có thể là do giả mạo và/hoặc chuyển hướng, chúng tôi đã trình bày thông tin này để giúp khách hàng và nhà thầu của chúng tôi tránh tác động thêm.

Báo cáo

Nếu bạn cần sửa chữa hoặc thực hiện công việc trên (các) đồng hồ đo PSE và/hoặc các thiết bị thuộc sở hữu PSE khác yêu cầu ngắt kết nối, kết nối lại, thay đổi, nâng cấp hoặc di dời, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ Xây dựng Khách hàng của chúng tôi tại số 1-888-321-7779 (7:00 sáng đến 5:00 chiều, Thứ Hai - Thứ Sáu).

Ví dụ về các dự án xây dựng có thể yêu cầu PSE được thông báo:

  • Thêm một phòng và/hoặc tu sửa gần một máy đo PSE hoặc đường dây dịch vụ
  • Phá dỡ cấu trúc có nguồn điện và/hoặc dịch vụ khí
  • Lắp đặt hoặc thêm máy nước nóng không bồn chứa hoặc các thiết bị khí khác, trạm sạc xe điện, v.v.
  • Loại bỏ và lắp đặt vách ngoài phía sau một mét.

Trước khi bắt đầu dự án xây dựng của bạn, hãy tham khảo liên kết này để biết hướng dẫn đầy đủ, danh sách kiểm tra và sổ tay dịch vụ điện và khí đốt:

https://www.pse.com/construction-services/guides-handbooks

Để có danh sách các nhà thầu được PSE phê duyệt, yêu cầu giới thiệu cho một chuyên gia Năng lượng Đề xuất (REP) ngay hôm nay. Gọi Energy Advisors tại 1-800-562-1482 hoặc truy cập pse.com/rep.

Nếu bạn nghi ngờ thiết bị PSE bị giả mạo, hãy liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1-888-225-5773 (7:30 sáng đến 6:30 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu). Mọi thông tin được cung cấp sẽ được giữ bí mật.

hỏi cố vấn
HỎI MỘT CỐ VẤN NĂNG LƯỢNG

Bạn có thắc mắc về các lựa chọn xanh của PSE, bao gồm các mẹo và giảm giá tiết kiệm năng lượng, giới thiệu nhà thầu, xe điện và các lựa chọn năng lượng tái tạo? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

Gọi cho chúng tôi tại 1-800-562-1482, Thứ Hai đến Thứ Sáu 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều hoặc liên hệ với chúng tôi dưới đây.info construction
TÌM NHÀ THẦU

Yêu cầu một PSE Đề xuất Energy Professional (REP) để hoàn thành nâng cấp cải tiến tiết kiệm năng lượng của bạn.