Hero Project Green Up Event

Project Green Up Sự kiện ảo

Năm nay buộc chúng tôi phải đối mặt với nhiều thách thức mới, và củng cố hơn nữa cam kết của PSE với công nghệ mới và sáng tạo làm cho thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn. Tham gia cùng chúng tôi tham gia một sự kiện ảo vào ngày 29 tháng 10 khi chúng tôi khám phá chương trình năng lượng tái tạo phổ biến nhất của chúng tôi - Green Power - và nghiên cứu sâu hơn về tác động lâu dài đến các thế hệ tương lai.

Đăng ký tham gia sự kiện ảo này và lắng nghe các chuyên gia về năng lượng tái tạo của chúng tôi về:

  • Cam kết của PSE đối với tương lai năng lượng sạch
  • Làm thế nào năng lượng xanh được sản xuất
  • Tác động lâu dài của chương trình Green Power và cách bạn có thể tham gia
Với

tư cách là một người tham dự, bạn sẽ có cơ hội giành được một chiếc ba lô năng lượng mặt trời - một phụ kiện tiện lợi và thân thiện với môi trường để giữ cho thiết bị của bạn hoạt động khi bạn cần chúng nhất.

Project Green Up Sự kiện ảo
Được tổ chức bởi khách hàng PSE Renewables
11 giờ sáng — 11:45 sáng.
Thứ năm 29 tháng 10 năm 2020

Đăng ký ngay!

Sự kiện ảo sẽ được tổ chức trên Zoom. Bạn sẽ không cần tài khoản Zoom để tham gia.

Đăng ký đã đóng. Bạn có thể xem video của sự kiện tại đây.