Nghỉ ngơi dễ dàng với một tài khoản kỹ thuật số


Tài khoản kỹ thuật số PSE
Năng lượng của bạn, theo cách của bạn

Chúng ta đang sống trong thời đại của các tùy chọn tùy chỉnh theo yêu cầu. Quản lý năng lượng của bạn không nên khác nhau. Tài khoản kỹ thuật số PSE cung cấp cho bạn khả năng dễ dàng xem xét việc sử dụng năng lượng của mình, thiết lập các tùy chọn thanh toán và thanh toán phù hợp với bạn và được thông báo trong trường hợp bạn mất điện.


Thông báo mất điện: cảnh báo về địa chỉ của bạn

Nhận thông báo nếu bạn mất điện và khi điện được khôi phục. Với tài khoản kỹ thuật số của bạn, bạn sẽ tự động nhận được các thông báo phù hợp với sở thích của bạn — điện thoại, văn bản hoặc email hoặc cả ba.


Tùy chọn thanh toán: quản lý tài khoản của bạn theo cách của bạn

Đặt tùy chọn thanh toán và thanh toán để phù hợp với sở thích của bạn. Thanh toán hóa đơn của bạn từ tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng mà bạn chọn. Đó là tiền của bạn — vì vậy bạn quyết định.


Trung tâm năng lượng: học hỏi, giảm, tiết kiệm

Bằng cách hoàn thành một cuộc khảo sát đơn giản về các thiết bị gia đình và thói quen hàng ngày của gia đình, bạn đang trên con đường tạo ra một kế hoạch với các mẹo về cách bảo tồn - kilowatt, nhiệt và đô la!