Mẹo an toàn thoát nước cho các chuyên gia

Khi một khách hàng gọi

  • Luôn gọi PSE theo số 1-888-225-5773 45-60 phút trước khi đến nơi. Chúng tôi sẽ kịp thời gặp bạn tại nơi làm việc của bạn để xác định vị trí và đánh dấu đường ống dẫn khí tự nhiên của chúng tôi miễn phí.
  • Sử dụng thiết bị kiểm tra video trực tuyến để xác định nguồn gốc của tắc nghẽn, nếu có thể.
  • Không bao giờ sử dụng một rooter cống để xóa một đường cho đến khi tắc nghẽn đã được xác định.
  • Nếu có thể, hãy xóa đường cống từ một vệ sinh nằm bên ngoài cấu trúc.
  • Nếu bạn tìm thấy một khoan chéo, gọi PSE tại 1-888-225-5773.

Nghi ngờ bị rò rỉ gas?

R@@

ời khỏi khu vực ngay lập tức và gọi PSE hoặc 911. Không sử dụng điện thoại gần rò rỉ.

Có câu hỏi không?

Nếu bạn có thắc mắc về chương trình an toàn khoan chéo của PSE, vui lòng gửi email SewerSafety@PSE.com.

YouTube Video