Bảo trì hệ thống

Một số công cụ tài khoản trực tuyến của PSE sẽ tạm thời không có sẵn vào tối nay.

Các dịch vụ bị ảnh hưởng:

  • Bắt đầu, dừng hoặc di chuyển
  • Xem chi tiết hóa đơn và lịch sử tài liệu
  • Sắp xếp thanh toán
  • Kế hoạch thanh toán ngân sách
  • Tuyển sinh năng lượng tái tạo
  • Bản đồ cúp
  • Báo cáo cúp điện
    • Để báo cáo sự cố, xin vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-888-225-5773

Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn và sẽ trở lại để phục vụ bạn sớm.