Bảo trì hệ thống

Một số công cụ tài khoản trực tuyến của PSE sẽ tạm thời không khả dụng vào tối nay.

Dịch vụ bị ảnh hưởng:

  • Bắt đầu, dừng hoặc di chuyển
  • Xem chi tiết hóa đơn và lịch sử tài liệu
  • Sắp xếp thanh toán
  • Kế hoạch thanh toán ngân sách
  • Đăng ký năng lượng tái tạo
  • Bản đồ mất điện
  • Báo cáo mất điện
    • Để báo cáo mất điện, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-888-225-5773

Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn và sẽ sớm trở lại phục vụ bạn.