Kế hoạch thanh toán ngân sách

LocalizationEspañol | Русский | 中 文

Bạn muốn hóa đơn năng lượng có thể dự đoán hơn? Kế hoạch Thanh toán ngân sách của chúng tôi cân bằng chi phí năng lượng trong suốt cả năm.

*
  • Thanh toán hàng tháng dựa trên mức sử dụng năng lượng trung bình hàng năm.
  • Ít biến động trong hóa đơn hàng tháng của bạn.
  • Tránh các hóa đơn cao không có kế hoạch trong những tháng nóng mùa đông.
  • Đánh giá tài khoản thường xuyên để giảm cơ hội của một khoản tiền lớn đến hạn vào cuối năm Kế hoạch Thanh toán Ngân sách vào tháng Sáu.

Để xem bạn có đủ điều kiện hay không, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Nếu bạn có một hóa đơn hiện tại, nó vẫn sẽ đến hạn vào ngày đáo hạn thông thường. Khách hàng hai tháng một lần vẫn sẽ được lập hóa đơn mỗi tháng. Các khoản thanh toán phải được nhận trước 5 giờ chiều theo giờ PST vào ngày đến hạn. Nếu bạn muốn bị xóa khỏi Kế hoạch Thanh toán Ngân sách, hãy nhấp vào nút “Xóa khỏi Gói” ở trên. Nếu bạn hủy đăng ký khỏi kế hoạch thanh toán ngân sách, thay đổi đó sẽ không được phản ánh cho đến khi hóa đơn tiếp theo được

tạo.

Khách hàng đăng ký vào Kế hoạch Thanh toán Ngân sách không đủ điều kiện để nhận Thông báo Hóa đơn. Nếu bạn đã ghi danh vào Thông báo Hóa đơn, bạn sẽ bị hủy đăng ký khi bạn thiết lập Kế hoạch Thanh toán Ngân sách của mình

.

Nếu bạn muốn đăng ký Kế hoạch Thanh toán Ngân sách sau khi đăng ký vào chương trình Tỷ lệ chiết khấu hóa đơn, chỉ cần gọi cho chúng tôi theo số 888-225-5773.

Kiểm tra alt tag PSE_Graph_Loop.gif
thanh toán ngân sách
Kế hoạch thanh toán ngân sách