Độ tin cậy của hệ thống

Luôn làm việc

Các

phi hành đoàn PSE đang lên đường mỗi ngày trong năm để cung cấp cho bạn dịch vụ điện an toàn và đáng tin cậy. Xem thêm

26.000 dặm,
Giám sát hàng ngày

Tìm hiểu cách chúng tôi duy trì và kiểm tra hệ thống khí thiên nhiên PSE — kết nối với nhau trên khoảng 2.900 dặm vuông trên sáu quận. Xem thêm

Một vấn đề đang phát triển

Chúng ta đều thích cây cối. Nhưng cây cối và đường dây điện không trộn lẫn. Xem cách các nhà trồng được chứng nhận của chúng tôi kiểm tra các cây dọc theo đường dây điện của PSE để tìm các vấn đề tiềm ẩn. Xem thêm