Virtual Coffee Business Lighting 2

Virtual Coffee & Conversation: Business Lighting

Những thay đổi đang đến với chương trình chiếu sáng kinh doanh vào năm 2021! Vui lòng tham gia cùng chúng tôi tham gia một trong hai sự kiện ảo có sự trình bày của các chuyên gia chiếu sáng kinh doanh của chúng tôi. Các bài thuyết trình sẽ làm nổi bật:

  • Những thay đổi đến với chương trình vào năm 2021;
  • Những thành công của khách hàng trước đó;
  • Dự án Perks Close-Out Award;
  • Quá trình ứng dụng đơn giản; và nhiều hơn nữa!

Là một người tham dự, bạn sẽ được tham gia để giành một trong 20 giải thưởng thẻ quà tặng Starbucks.

Đăng ký ngay!

Cà phê ảo & hội thoại:
Đèn chiếu sáng kinh doanh

Được tổ chức bởi PSE Business Energy Management
9am — 10 giờ sáng
Thứ ba, ngày 15 tháng 12 năm 2020

Đăng ký

Cà phê ảo & hội thoại:
Đèn chiếu sáng kinh doanh

Được tổ chức bởi PSE Business Energy Management
9am — 10 giờ sáng
Thứ năm, 17 tháng 12 năm 2020

Đăng ký

Sự kiện ảo sẽ được tổ chức trên Zoom. Bạn sẽ không cần tài khoản Zoom để tham gia.