banner

Rebates & ưu đãi

Cho dù bạn đang mua một ngôi nhà, tu sửa hoặc chỉ muốn chi tiêu ít hơn, bạn có thể sử dụng giảm giá và ưu đãi có giá trị của PSE để tiết kiệm việc nâng cấp hiệu quả năng lượng cho không gian sống của bạn. Nhà của bạn càng tiết kiệm năng lượng, chi phí của bạn càng thấp.

Để được

tư vấn cá nhân, hãy gọi cho Cố vấn Năng lượng tại số 1-800-562-1482, từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Tải về tổng quan đầy đủ về tất cả các chương trình và giảm giá hiệu quả năng lượng ở khu dân cư.

Các khoản giảm giá này chỉ áp dụng cho các chỗ nghỉ gia đình hiện có. Xây dựng mới một gia đình, đa gia đình (từ 5 đơn vị kèm theo trở lên) và tài khoản thương mại không đủ điều kiện.


Xem giảm giá của chúng tôi cho các tòa nhà, căn hộ hoặc căn hộ đa gia đình.

Xem giảm giá của chúng tôi cho các doanh nghiệp.

Xem các chương trình đủ điều kiện thu nhập của chúng tôi.

income-qualified higher rebates
Ask an Energy Advisor

Để được tư vấn cá nhân, hãy liên hệ với Cố vấn Năng lượng.

Hoặc gọi 1-800-562-1482.

PSE Marketplace

Thị trường PSE

Truy cập PSE Marketplace để mua các sản phẩm tiết kiệm năng lượng và nhận chiết khấu PSE ngay lập tức.

Khách hàng đủ điều kiện thu nhập có thể nhận được giảm giá cao hơn trên bộ điều nhiệt thông minh tại thị trường PSE Efficiency Boost Marketplace.

Phải là khách hàng cư trú của PSE đủ điều kiện để nhận được hoàn tiền PSE.